ข่าวด่วน

แม่ทัพภาค3จี้ ห้ามมีจุดความร้อนเด็ดขาด หลังประกาศปิดป่า61วัน ย้ำบังคับใช้กฎหมายจริงจังทุกพื้นที่ เชียงใหม่อากาศแย่ติดที่1โลก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มีนาคมคม 2564 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือของ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 )  เพื่อรับฟังการดำเนินงานและร่วมวางมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ภายหลังคุณภาพอากาศทางภาคเหนือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

พล.ท.อภิเชษฐ์ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในห้วงที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์จุดความร้อน หรือ Hotspot และค่าดัชนีคุณภาพอากาศทางภาคเหนือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการชิงเผา การบริหารจัดการเชื้อเพลิง หรือการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้สภาพโดยรวมค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ต้องไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีชิงเผาในพื้นที่ป่า หรือการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร เพราะตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงของฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งประกอบกับลมสงบ ทำให้มีผลกระทบกับสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก  ดังนั้นทุกจังหวัดต้องหยุดการเผาในพื้นที่ให้ได้  

“นอกจากจะต้องไม่มีจุดความร้อน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 ต้องใช้มาตรการเข้มข้น รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้เห็นผลจริงๆ ซึ่งกองบัญชาการควบคุมฯ ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานมากว่า 2 สัปดาห์” 

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวอีกว่า ล่าสุดกองบัญชาการควบคุมฯ ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัด พิจาณาการปิดป่าจำนวน 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 และขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการควบคุมไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเข้มงวด ตลอดจนเพิ่มการลาดตระเวนพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟ  

อย่างไรก็ตามตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ระหว่าง 53 – 86 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 ระหว่าง 76 – 121 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI ระหว่าง 96 – 177  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีกระทบต่อสุขภาพ  และจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 จากดาวเทียมระบบ VIIRS จำนวน 21,000 จุด พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 4,490 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 4,222  จุด และ เขต สปก.    จำนวน 503 จุด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ จ.เชียงใหม่ แอพพลิเคชั่นของ AirVisual ดัชนีคุณภาพอากาศสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่ 191 สภาพท้องฟ้าเป็นสีส้มและมีฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศอย่างเห็นได้ชัด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน