ข่าวด่วน

ค่าฝุ่นเหนือพุ่ง จุดความร้อนแตะ2พันจุดแล้ว ‘เชียงใหม่’เร่งดับไฟลามพื้นที่สูงชัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์​2564 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า รายงานค่าคุณภาพอากาศเช้านี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือว่า สภาพอากาศทางภาคเหนือ ลมตะวันตกในระดับบนพัดพาอากาศเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้มีอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียสในตอนเช้า เนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง บางพื้นที่มีอากาศนิ่ง มวลอากาศยกตัวได้น้อย ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีเพิ่มขึ้น

“ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ระหว่าง 45 – 133 มคก./ลบ.ม. ค่า PM 10 ระหว่าง 71 – 175 มคก./ลบ.ม. และค่า AQI ระหว่าง 80 – 243 มคก./ลบ.ม. ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพใน 20 พื้นที่ โดยสูงสุดที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง  การจุดไฟหาของป่า การเผาเศษวัชพืช และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร โดยสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัด มีจำนวน 2,167 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 1,036 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 951 จุด”

ทั้งนี้กองบัญชาการฯ ประสานไปยังทุกจังหวัดให้เร่งรัดการควบคุมไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะจังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบจุดความร้อนจำนวนมาก ตลอดจนเพิ่มการลาดตระเวนพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟ และส่งเสริมประโยชน์จากเศษวัสดุ เพื่อลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร รวมทั้งใช้มาตรการฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศ และฉีดล้างถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละออง เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ แก้ไขปัญหาหมอกควัน แร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงของสภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบกับประชาชน

สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดไฟไหม้ป่าจำนวนมากต่อเนื่องหลายวันในหลายอำเภอ โดยเฉพาะการลุกลามในเขตป่าสูงชันยากต่อการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ หลังจังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม-30 เมษายน 2564 ยกเว้นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามมาตรการของจังหวัด ส่งผลให้ค่า PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่พุ่งขึ้นสูงติดอันดับสองของโลกก่อนที่จะค่อยๆ ลดลงมาเรื่อยๆ ในช่วงสายของวัน 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน