ข่าวด่วน

นักรบชุดขาวทีมที่4 เดินทางจากเชียงใหม่ สู้ภัย ‘โควิด-19’สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร และนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมนักรบชุดขาว จังหวัดเชียงใหม่ ทีมที่ 4 จำนวน 8 คน เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นความสิริมงคล ก่อนการเดินทางไปช่วยเหลือคัดกรองประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และประชาชนชาวเชยีงใหม่ตั้งแถวมอบดอกไม้ให้กับนักรบชุดขาว พร้อมส่งขึ้นรถเพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2564 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งทีมนักรบชุดขาวชุดที่ 4 เป็นชุดสุท้ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ และหลังจากกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป

นพ.วรัญญู กล่าวว่า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้เสียสละเพื่อสังคมและส่วนรวมในการมีจิตอาสา ถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน สำหรับการปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งนี้ เพื่อช่วยค้นหาผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีการระบาด จึงต้องตระหนักว่าทุกคนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ดังนั้นขอให้ระมัดระวัง ดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัย หากพบเจอกับปัญหาใดขอให้ช่วยกันแก้ไข และขออวยพรให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัย

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ส่งทีมอาสาสมัครทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ‘นักรบชุดขาว’ ทีมที่ 1 ทีมที่ 2 และทีมที่ 3 ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเสริมกำลังในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และไม่พบการติดเชื้อกลับมาแต่อย่างใด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน