ข่าวด่วน

นักรบชุดขาว ‘ทีมที่3’กราบครูบาศรีวิชัย พร้อมเดินทางช่วยสมุทรสาครสู้ภัยโควิด -19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจโดยการตั้งแถวและมอบดอกไม้ให้กับทีมนักรบชุดขาว ทีมที่ 3 จำนวน 9 คน ไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 22- 28 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างอบอุ่น

ซึ่งก่อนการเดินทางทั้งหมดเข้าสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ตนเอง และหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วัน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป

ทั้งนี้ นพ.จตุชัย กล่าวว่า ภารกิจในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในสถานที่จริงที่มีการระบาดหนัก บุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการส่งทีมนักรบชุดขาวนับเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นตัวแทนของชาวเชียงใหม่ไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกัน และนับว่านักรบชุดขาวเป็นบุคคลที่เสียสละชีวิตส่วนตัว และครอบครัว เป็นบุคคลที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่พร้อมจะไปช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ขอแสดงความชื่นชมทุกท่านที่เสียสละ ขออวยพรให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเน้นความปลอดภัยของทีม และให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งทีมอาสาสมัครทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ ทีมที่ 1 และทีมที่ 2 ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเสริมกำลังในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มคนงานในโรงงาน พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนักรบชุดขาวทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ควบคู่ไปกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ ทีมที่ 1 ได้เดินทางกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อย ทั้ง 8 ท่าน มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการผิดปกติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน ส่วนทีมที่ 2 กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน