ข่าวด่วน

มช.เปิดตัว โครงการเชื่อมการค้าผ่าน R3A-รถไฟ China Pan Asia ตั้งเป้ากระจายสินค้าSMEsข้ามแดน กงสุลจีนฯเผย พร้อมหนุนเอเชียสู่ตลาดจีนเชื่อมยุโรป

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องนิมมานคอนเวนชั่น โรงแรม ยู นิมมาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ ‘สร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง จากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia’ ตามโครงการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง และกระทรวงพาณิชย์ ด้วยงบประมาณ  452,600 เหรียญสหรัฐฯ ตั้งเป้าปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของให้เป็นศูนย์กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce : CBEC) เพื่อส่งออกสินค้าไทยผ่านเส้นทาง R3A เชื่อมเขตการค้าเสรีคุนหมิง โดยสร้างต้นแบบธุรกิจ CBEC พร้อมอาศัยโครงข่ายรถไฟของจีนที่ กระจายสินค้าไปในจีนและเชื่อมถึงยุโรป     

โดย รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความไว้วางใจจากกรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ทำหน้าที่วิจัย เพื่อเสนอแนะกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน ในเส้นทาง R3A สำหรับการค้าในรูปแบบ Cross Border E-commerce และการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายรถไฟจีน เพื่อการขนส่งสินค้าสู่ปลายทางในทวีปยุโรป ด้วยงบประมาณ  452,600 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 14 ล้านบาท เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการฝึกอบรมผู้ประกอบการ บุคลากร ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนระหว่างประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อมุ่งสู่โลกาภิวัตน์ใหม่ ที่ทุกๆ ประเทศสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้การดำเนินโครงการมีศูนย์ China Intelligence Center (CIC) หน่วยงานดำเนินการ ภายใต้สังกัดของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2566 

โดยนายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า ศักยภาพทางการค้าของจีนในปีที่ผ่านมาว่า เป็นปีที่ไม่ง่ายเลยสำหรับจีนและหลายประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ GDP ของจีนยังคงแตะที่ 14.7 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1 หมื่นเหรียญต่อคน ถือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจีนยังสูงเป็นอันดับสองของโลก หรือคิดเป็น 70% ของประเทศอันดับหนึ่ง มีการประกาศหลุดจากประเทศความยากจนล่วงหน้า 10 ปี และกำลังพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ในแบบคู่ขนานทั้งในประเทศที่มุ่งเน้นการผลิต และนอกประเทศที่จะเปิดประตูสู่โลกภายนอก มีความร่วมมือกับประเทศรอบข้างให้มากขึ้น

“ล่าสุดจีนมีการเปิดเขตการค้าเสรีไปแล้ว 21 เขต มีคลังสินค้าเพื่อ E-commerce โดยเฉพาะ ซึ่งคุนหมิงคือประตูสู่ตลาดจีนของประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนและยูโรเชียด้วย และในปี 2020 เรามีการเชื่อมต่อไปยังยุโรปผ่านเอเชียกลาง ขณะนี้มีรถไฟไปยังยุโรปแล้ว 12,040 ขบวน หรือ 1,000 ขบวนต่อเดือนจากทุกเมือง โดยไกลสุดจากคุนหมิงไปเมืองน๊อตเธอร์ดาม เนเธอร์แลนด์ และจากเมืองอี้อู มณฑลเจอเจียง ไปยังเมืองมาดริด สเปน ระยะทาง 13,000 กิโลเมตร ระยะเวลา 21 วัน ย่นระยะเวลาการเดินเรือได้มาก 1 ใน 3 ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นเส้นทางเชื่อมโยงจากแม่โขง-ล้านช้าง เอเชียกลางไปยังยุโรปได้ ถือว่าเป็นศักยภาพที่กว้างไกลของการตลาดจีน และเป็นกลไกความร่วมมือที่ดีของแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ในอนาคต โดยโครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคเหนือและสถานการณ์ปัจจุบัน มีความพิเศษมาก เพราะจะสร้างความสุขแก่ประชาชนทุกประเทศ”  กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ กล่าว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง จากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce: CBEC) เสนอแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ ให้เป็นศูนย์กลาง CBEC ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยผ่านเส้นทาง R3A และเขตการค้าเสรีคุนหมิง โดยสร้างต้นแบบธุรกิจ CBEC และจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน โดยใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟของจีนที่สร้างเชื่อมต่อลงมาจากคุนหมิงถึงบ่อหาน เพื่อกระจายสินค้าไปในจีนและเชื่อมถึงยุโรป

“นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ก่อนหน้านี้ 4 โครงการ เป็นจำนวนเงินกว่า 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 52 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน 2) โครงการพัฒนาการอำนวยความสะดวกตามแนวชายแดน 3) โครงการจัดกิจกรรมเวทีภาคธุรกิจแม่โขง-ล้านช้าง และ 4) โครงการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตชนบท”

นางอรมน กล่าวอีกว่า ทั้งนี้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประกอบด้วย สมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน มีความร่วมมือสำคัญ 5 สาขา ได้แก่ ความเชื่อมโยง การพัฒนาศักยภาพในการผลิต ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ เเละการเกษตรและการลดความยากจน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบให้เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทย ในสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน สำหรับในปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.) การค้าระหว่างไทยกับสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง มีมูลค่า 95,006 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกมูลค่า 44,479 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้ามูลค่า 50,527 ล้านเหรียญสหรัฐ

“ไทยและจีนมีความเติบโตทางการค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากข้อตกลงการค้าเสี หรือ FTA ที่เราได้ลดภาษีศุลกากรจากจีนถึง 90% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิค้าเกษตร อาทิ ทุเรียน ยางสังเคราะห์ ผลไม้ และสินค้าแปรรูป โดยในปี 2564 ยังคงมีการเจราจรทางการค้าอย่างต่อเนื่อง และข่าวดีคือ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐฐาลไทยได้ทำสัตยาบันอาเซป หรือ FTA 14 ซึ่งเป็นฉบับใหญ๋ที่สุดในโลก เพราะมี 15 ประเทศร่วมมือการค้าเสรีร่วมกัน โดยมีจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งมีจำนวนประชากรกว่า 2,200 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งจะช่วยให้การค้าระหว่างไทยและจีน ขยายตัวมากขึ้นจาก FTA14 เพราะจีนยกเลิกภาษีหลายรายการโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ที่สำคัญคือ ภาคเหนือของไทยมีเขตติดต่อกับ R3A และแม่โขง-ล้านช้าง” อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวทิ้งท้าย

ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ  หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดเผยถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ว่า ทางศูนย์จะดำเนินโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์สำคัญคือ การศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง Cross Border E-Commerce เพื่อผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของให้เป็นศูนย์กลาง CBEC อันจะทำให้ขั้นตอนการส่งออกสินค้าไทยผ่านเส้นทาง R3A และเขตการค้าเสรีคุนหมิงได้สะดวกขึ้น โดยอาศัยประโยชน์จากเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟของจีนที่สร้างเชื่อมต่อลงมาจากคุนหมิงถึงบ่อหาน เพื่อกระจายสินค้าไปในจีนและเชื่อมถึงยุโรปได้ในอนาคต

นอกจากนั้นทางศูนย์ฯ ยังจะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ China Intelligence Center โดยการสนับสนุนของกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง แผนงานคนไทย 4.0 โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายธุรกิจ  Biz Club ประเทศไทย เพื่อ  สร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการจากฐานของงานวิจัย สร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าของเครือข่ายธุรกิจที่จะสามารถเชื่อมโยงในการทำตลาดร่วมกัน การดำเนินกิจกรรมภายในโครงการฯ  รวมถึงการจัดฝึกอบรม สัมมนาร่วมกัน การร่วมจัดงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ การแนะนำใช้ระบบการค้าแบบ O2O E-commerce ทั้งเพื่อสนับสนุนการค้าภายในประเทศและกรอบการค้าข้ามพรมแดน ในเขตการค้าล้านช้าง-แม่โขง และเขตทางการค้าอื่นๆ เป็นต้น

สำหรับกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง หรือ Mekong – Lancang Cooperation ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน ใน 2 มณฑล ได้แก่ มณฑลยูนนาน และเขตปกครองพิเศษกว่างซีจ้วง มีพื้นที่ความร่วมมือนี้มีประมาณ 2,600,000  ตารางกิโลเมตร ประชากรรวมประมาณ 350 ล้านคน โดยผู้นำจีนประกาศจัดตั้งกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (MLC Specia Fund) และสนับสนุนเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเวลา 5 ปี ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อสนับสนุนโครงการเร่งด่วนซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนโครงการและความร่วมมือต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

แต่ ‘เศรษฐกิจไทย’ จะขยายตัวมากขึ้นด้วยหรือไม่ อยู่ที่ภาครัฐและธุรกิจจะขยับตัวรองรับโอกาสที่เข้ามานี้อย่างไร

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน