ข่าวด่วน

แม่ทัพภาคที่3เปิด กิจกรรม ‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า’kick off ปี64 ที่เชียงใหม่ ย้ำ17จังหวัดเหนือร่วมมือ

วันที่ 21 มกราคม 2564  ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  เป็นประธานประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( VTC ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคเหนือ ที่ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเปิดกิจกรรม ‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า’ ( kick off ) ประจำปี 2564  ที่ลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก 

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง ต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้หากเกินกำลัง กองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนเครื่องมือและกำลังพล 15 ชุด เข้าไปสนับสนุนในทุกพื้นที่ ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เปรียบเทียบจำนวนวันที่ค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน ในห้วงวันที่ 1 ธันวาคม – 19 มกราคม ของปี 2563-2564 โดยในปี 2563 มีค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 25 วัน และค่าสูงสุดอยู่ที่ 97 ไมโครกรัม และปี 2564 มีค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 15 วัน และค่าสูงสุดอยู่ที่ 92 ไมโครกรัม ค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน ลดลงจำนวน 10 วัน   

“มีเพียง 2 จังหวัดที่อาจจะเกินค่ามาตรฐานแต่ไม่กี่วัน และยังไม่วิกฤต ถือว่าภาพรวม 17 จังหวัด จุดความร้อนลดลง 50% แต่ยังเหลือเวลาอีก 90 วัน ก่อนที่ฝนจะตกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนไว้ ก็ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไว้ให้แล้วในคราวมาประชุมที่ จ.เชียงราย เมือ่เดือนกันยายน 2563 ซึ่งแต่ละจังหวัดได้นำไปปรับใช้มีทั้งการลดเผา ชิงเก็บ ของกระทรวงมหาดไทย งดการเผาอ้อย รับซื้อผลผลิตสดของกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ละจังหวัดอาจมีการห้ามเผา 60 วัน หรือ 80-90 วัน แล้วแต่สภาพอากาศ จะเห็นว่า จ.ลำปาง และเชียงราย สภาพอากาศดีขึ้นมาก และจุดความร้อนลดลง ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศได้ คงเหลือปัจจัยจากไฟป่าและฝุ่นควันจากต่างประเทศ ก็จะมีฝ่ายทหารประสานความร่วมมือไปยังเมียนมา”

พล.ท.อภิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม กรมควบคุมมลพิษของความร่วมมืองดการเผาเด็ดขาด เนื่องจากลักษณะสภาพอากาศเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตประชาชน จึงฝากของความร่วมมือไปทุกภาคส่วนด้วย

สำหรับค่าจุดความร้อนเปรียบเทียบ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ในห้วงวันที่ 1 – 19 มกราคม 2564 ในปีงบประมาณ 2563-2564 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เกิดจุดความร้อน จำนวน 3,981 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันในปี 2563 ซึ่งเกิดจุดความร้อนจำนวน 8,804 จุด ในปี 2564 เกิดจุดความร้อนลดลง จำนวน 4,823 จุด นอกจากนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักในปี 2564  เนื่องจากเกิดจุดความร้อนสะสมในปริมาณสูงและเกิดจุดไหม้ซ้ำซากอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 ดอย เพื่อแบ่งมอบให้หน่วยต่าง ๆ รับผิดชอบ 

อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าวกองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม แบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคมโดยจัดจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าทางเข้า 2 จุด จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 500 ชุด แจกจ่ายผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน