ข่าวด่วน

รองผู้ว่าฯ นำทีมตรวจ ‘อมก๋อย’ย้ำลดพื้นที่เผาไหม้25% ชี้ใช้หลักวิชาการจัดการเชื้อเพลิง /ทัพภาค3เตรียมคิกออฟป้องกันไฟป่า21มค.นี้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มกราคม 2564​ ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันของอำเภออมก๋อย โดยมี ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแผนการดำเนินการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันในพื้นที่

นายรัฐพล กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบ ในปีที่ผ่านมาเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมาก โดยเฉพาะดอยสำคัญต่างๆ เกิดไฟเป็นวงกว้าง ดังนั้นในปี 2564 นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารจัดการ โดยในบางพื้นที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการเชื้อเพลิงก็ต้องดำเนินการ ซึ่งเรื่องนี้ต้องจัดการโดยให้มีการควบคุมตามหลักวิชาการ ที่สำค้ญต้องมีการแจ้งความประสงค์ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปยังศูนย์บัญชาการฯ เพื่อเข้าสู่ระบบการวิเคราะห์กับสภาพอากาศที่จะจัดการเชื้อเพลิงได้หรือไม่อย่างไรในช่วงเวลาไหนที่จะดำเนินการได้

“ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาดอย่างเช่นปีที่ผ่านมา แต่มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดของแต่ละอำเภอ โดยในทุกพื้นที่ต้องลดทั้งจุดความร้อน หรือ Hot Spot และพื้นที่เผาไหม้ ลงให้ได้ 25%  ถึงแม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะไม่มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาดก็ตาม แต่ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องกำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2564 เป็นประกาศที่กำหนดในการบริการจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการราว 5 แสนไร่ทั้งจังหวัด ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงก็ต้องไม่ให้เกิดการเผาไหม้ และหากเกิดไฟก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ขอฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันกำชับดูแลให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ฉบับดังกล่าว”

นายอำเภออมก๋อย กล่าวชี้แจงว่า สาเหตุของการเกิดไฟในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการเผาเพื่อหาของป่า และเป็นวิถีเพื่อการดำรงชีพของชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการเผาเพื่อการทำไร่ อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้แจ้งประชาชนและเกษตรกรในทุกหมู่บ้านว่า การจะจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ทำการเกษตรต้องลงทะเบียนเพื่อจัดการเชื้อเพลิงที่ อปท. ในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลแจ้งไปยังศูนย์บัญชาการฯ ในการกำหนดพิจารณารับทราบการให้จัดการเชื้อเพลิงก่อน จึงจะจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรที่ต้องการจัดการเชื้อเพลิงได้ พร้อมกันนี้ได้เน้นช่วงเวลาที่จะจัดการเชื้อเพลิงระหว่างเวลา 11.00 – 16.00 น. โดยอำเภออมก๋อยมีแผนในการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 39,738 ไร่ และพื้นที่เกษตร ประมาณ 1,290 ไร่ ซึ่งจะบริหารจัดการเชื้อเพลิงในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ จาก แอพพลิเคชั่น AirCMI อยู่ในเกณฑ์อากาศดี ส่วนตัวเลขดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI ของ AirVisual อยู่ที่ 122 ติดอันดับที่ 27 ขอโลก รองจากกรุงเทพมหานครที่อยู่อันดับ 26 จาก AQI ที่ 123 ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ เนื่องจากมีการเผาไหม้ในบางพื้นที่ในเขตรอบนอกตัวเมืองเชียงใหม่  

ด้าน พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือฯ เตรียมจัดประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( VTC ) และจัดกิจกรรม ‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า’ ( kick off ) ประจำปี 2564  ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ภายในงานจะมีการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 โดยแม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค มอบนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และร่วมกิจกรรม ‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า’ ( kick off ) ประจำปี 2564  ที่ลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมแบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคม โดยจัดจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าทางเข้า 2 จุด จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 500 ชุด เพื่อแจกจ่ายผู้ที่มาร่วมกิจกรรม

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน