ข่าวด่วน

เชียงใหม่จัดพิธีน้อมรำลึก วัน ‘พ่อขุนรามคำแหงมหาราช’ประจำปี2564

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคมเป็น ‘วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช’ และเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย

อย่างไรก็ตาม ‘พ่อขุนรามคำแหงมหาราช’ ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญชาญฉลาดเลื่องลือไปทั่วปฐพี รวมทั้งทรงสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม และสร้างศาสนวัตถุ ส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไทย อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน