ข่าวด่วน

เชียงใหม่คุมเข้มสถานประกอบการ จี้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด สั่งปิด1แห่งในเขตตัวเมืองหลังคัดกรองไม่ได้มาตรฐาน

กลางดึกคืนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ออน  นายวัชรพันธ์  ใจกล้า ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.แม่ออน ที่24 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ออน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ออน ลงพื้นที่ตรวจ กำกับ ติดตาม สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่  ร้านไม่ใกล้ ไม่ไกล ร้านน้องฝ้ายคาราโอเกะ ร้านเสวนาพาเพลิน ร้านเหล้าตอง ฟองเบียร์ ซ๊ะป๊ะปิ้ง-ย่าง และร้านโรงเบียร์แม่ออน พบว่าผู้ประกอบการสถานบริการทุกแห่งให้ความร่วมมือตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้กำชับให้สถานประกอบการดังกล่าวดำเนินการป้องกันโรคและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

ด้านอำเภอสันป่าตอง ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ  วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติกรควบคุมโรคตำบล (ศปก.ตำบล) ดำเนินการกวดขันสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยลงพื้นที่ตรวจ กำกับ ติดตาม สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ได้แก่ ร้านนายกาแฟ ร้านบ้านสวนเรือนแพ และร้านระเบียงเข้าท่า ผลการตรวจพบว่า ผู้ประกอบการสถานบริการทุกแห่งให้ความร่วมมือตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี ชุดตรวจบูรณาการฯ ได้กำชับให้ทุกแห่งดำเนินการป้องกันโรคและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

อย่างไรก็ตามนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในสถานประกอบการ กิจการ ร้านค้า ชุมชนต่างๆ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งตั้งด่านตรวจ คัดกรองในเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อโควิดฯในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการป้องกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

“เมื่อคืนที่ผ่านมา (1 ธ.ค.) ได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานในหลายพื้นที่ ซึ่งมีการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการลงพื้นที่ตรวจ กำกับ ติดตาม สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งผลการปฏิบัติ พบว่าผู้ประกอบการสถานบริการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี มีเพียง 1 แห่งในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ตรวจพบว่า มาตรการคัดกรองป้องกัน COVID-19 ยังไม่ได้มาตรฐาน จึงสั่งปิดให้ปรับปรุงและให้แก้ไขจนกว่าจะทำได้ตามมาตรฐานที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนสถานบริการ สถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ยังเปิดบริการปกติ แต่ก็เป็นการให้บริการแบบ New Normal “

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังปกติ นับตั้งแต่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดฯ รายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการติดตามและควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยมีการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อทั้งเสี่ยงสูง เสี่ยงกลางและเสี่ยงต่ำไปตรวจหาเชื้อและมีการรายงานผลให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะถูกกักตัวใน Local quarantine หรือ home quarantine และจะมีการตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งในวันที่ 13 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้าย ส่วนผู้สัมผัสอื่นๆ จะกักตัวใน home quarantine โดยจะมีทีม SRRT ในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวัง นอกจากนั้นศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน