ข่าวด่วน

เกษตรแปลงใหญ่ ‘กล้วยหอมทอง’เชียงใหม่ ขยายตลาดใน-ต่างประเทศ สร้างรายได้18ล้านบาทต่อปี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมแปลงใหญ่เมืองแกน ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเกษตรอำเภอ และกลุ่มเกษตรร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่ เมื่อบ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

นางเขมวรรณ กล่าวว่า กลุ่มกล้วยหอมแปลงใหญ่ มีสมาชิก 70 ราย พื้นที่กว่า 320 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 102 แปลง ครอบคลุมทั้งพืช สัตว์ ประมง ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยมีการบริหารจัดการกลุ่มวางแผนการผลิต เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด 

ในขณะที่ นางศรีนวล ทองเลือง ประธานกลุ่มกล้วยหอมทองแปลงใหญ่เมืองแกน ในฐานะประธานแปลง กล่าวว่า กลุ่มมีพื้นที่การผลิตกล้วยหอมทองกว่า 320 ไร่ มีจำนวนสมาชิก 70 ราย ในแต่ละปีมีผลผลิต 100,200 ตัน  ซึ่งกลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง จนสามารถขยายตลาดเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศโดยแต่ละปีสามารถสร้างมูลค่าสูงถึง 18,432,000 บาท

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน