ข่าวด่วน

อบจ.เชียงใหม่ สภาลมหายใจเตรียมเชิญ ผู้สมัคร ‘นายกอบจ.’แสดงวิสัยทัศน์ พัฒนาเชียงใหม่..อย่างไร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า เท่าที่ดูก็เป็นคนเดิมๆ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ เมื่อไม่มีคนใหม่ ก็อยากให้ชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ช่วยพิจารณาให้ดีและให้มากขึ้น

“ผมมองว่าคนที่จะเข้ามาบริหารเชียงใหม่ ต้องรับรู้ว่าขณะนี้สังคมเชียงใหม่มีการติดตามและตื่นตัวมากขึ้นมากในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยพัฒนาเมืองเชียงใหม่ จึงอยากเห็นนโยบายของผู้เสนอตัวว่า ใครบ้างที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนวางแผนกลไกลสำคัญ สามารถตรวจสอบถ่วงดุลย์ การทำงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน จ.เชียงใหม่”

เรายังคิดว่าปัญหาการซื้อสิทธขายเสียงน่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไป จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบประเด็นนี้ และช่วยกันพิจารณาตามหลักการและเหตุผลว่าจะเลือกใคร เจาะลึกในประวัติของผู้สมัครให้รอบคอบถึงความเหมาะสมในการเข้ามาดูแลทุกขฺสุขของประชาชนหรือไม่ เพราะปัจจุบันนี้การค้นหาตัวบุคคลทางสื่อต่างๆ ง่ายขึ้น เราจะได้ทราบว่าใครดี ไม่ดี ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาบ้าง

“สิ่งที่อยากฝากบอกผู้สมัครเข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการเมืองเชียงใหม่ว่า คนเชียงใหม่มีข้อมูล เติบโต และตื่นตัวสูงมาก เพราะฉนั้นจะอยู่หรือทำแบบเดิมไม่ได้ ประชาชนเขาตรวจสอบได้หมดใครทำอะไรไม่ทำอะไร อย่าเมินเฉยหรือละทิ้งการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางบ้านเมืองไปด้วยกัน”

เชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ เราก็อยากเห็นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการเกิดฝุ่นควันต่างๆ ไม่ละทิ้งศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เศรษฐกิจท้องถิ่น การศึกษา สุขภาพ และสวัสดิการ เพราะทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเมือง

“เร็วๆ นี้ สภาลมหายใจเชียงใหม่ จะเชิญผู้สมัครมาแถลงนโยบายที่จะทำหากได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารบ้านเมืองว่า จะสอดคล้องกับสิ่งที่ชาวเชียงใหม่ต้องการหรือไม่”

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน