ข่าวด่วน

ผบ.กองกำลังผาเมืองสั่งเสริมกำลัง คุมเข้ม2พื้นที่ชายแดนเชียงใหม่-เชียงราย หากไวรัสโควิด-19ในเมียนมาเพิ่มความรุนแรง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2563 พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ 6 ฐานสำคัญ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กำลังพลมีแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างถูกต้อง โดยเน้นความมั่นคงแข็งแรงของฐานแต่ละฐาน โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

โดยในส่วนของมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวชายแดนนั้น ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า ทางกองกำลังผาเมืองเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย และพื้นที่เมืองสาด เมืองต่วน ตรงข้าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และพื้นที่เพ่งเล็งเป็นพิเศษ คือ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพเมียนมา เนื่องจากยังไม่มีการระบาดของโรคโควิดเพิ่มเติม 

“ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองจัดกำลังเสริมตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ต้องการให้มีการลักลอบข้ามแดน ของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้หากสถานการณ์ในพื้นที่ จ.ท่าขี้เหล็ก มีความรุนแรง เราจึงเตรียมแผนเสริมกำลังตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งหากพบว่าพื้นที่ไหนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 จะใช้มาตรการปิดหมู่บ้านทันที ซึ่งเบื้องต้นมีการหารือกับฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย และ จ.เชียงรายในมาตรการต่างๆ ไว้อย่างต่อเนื่องแล้ว”

พล.ต.นฤทธิ์ กล่าวอีกว่า กองกำลังผาเมืองให้ความสำคัญในการจัดกำลังร่วม 3 ฝ่ายในการตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนได้ดูแลตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และอยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร ลดการสัมผัสกับบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน