ข่าวด่วน

เลขาฯ ป.ป.ส.ร่วมมือสำนักข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ ลุยต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดทาง ‘โซเชียลมีเดีย’

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยภายหลัง Mr. Choi Jae Son อัครราชทูตที่ปรึกษา และ  Mr. Kim Dong Ki เลขานุการโท ผู้แทนจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (National Intelligence Service: NIS) เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมเข้าหารือข้อราชการในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างทั้งสองหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด (Note of Cooperation in Countering Drug Crimes between the Office of the Narcotics Control Board of Thailand and the National Intelligence Service Korea) ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า หลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ทั้งสองหน่วยงานตกลงที่จะลงนามแบบแยกกัน โดยสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้ลงนามก่อน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ก่อนส่งให้ NIS ลงนาม และล่าสุดฝั่งเกาหลีใต้ได้ลงนามและส่งผลให้หนังสือความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีผลสมบูรณ์แล้ว

“สำหรับหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดนั้น จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยคุกคามจากอาชญากรรมที่ก่อขึ้นโดยเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติและสมาชิก รวมถึงองค์กรอื่นๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศคู่ภาคี โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ การรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมยาเสพติด การให้การสนับสนุนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบสนองต่อปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านการฝึกอบรม เช่น การจัดการฝึกอบรมยุทธวิธีในการติดตามเครือข่ายการค้ายาเสพติด และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดของทั้งสองฝ่าย”

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. และ NIS ยังหารือร่วมกันในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามจากโลกโซเชียล (Cybercrime) ต่างๆ อาทิ โซเชียลมีเดีย ซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางในการค้าขายยาเสพติด โดย NIS ยินดีให้การสนับสนุน และขอให้สำนักงาน ป.ป.ส. ระบุว่าต้องการให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จากฝั่งไทยในด้านใดบ้าง เพื่อประสานกับหน่วยงานกลางของเกาหลีพิจารณาสนับสนุนต่อไป

“ภายใต้นโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่นอกจากจะเน้นย้ำให้ดำเนินมาตรการลดความต้องการยาเสพติดในประเทศแล้ว ยังเน้นย้ำให้มีการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลคนใกล้ชิด เพราะ สำนักงาน ป.ป.ส. หวังใน Save Zone, No New Face คือ พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย หากสมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

อย่างไรก็ตามหากพบผู้ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน