ข่าวด่วน

เชียงใหม่ไฟเขียวจัดวิ่ง CHIANG MAI MARATHON เปิดสนามชนไก่-กว่าง ย้ำ ‘การ์ดอย่าตก’

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยผลสรุปการกระชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 เมื่อบ่ายวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า ในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินคดีบุคคลต่างชาติที่มีสัญชาติจีนลักลอบเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ได้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและกักกันตัวเป็นที่เรียบร้อย โดยผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของทั้ง 19 คน ไม่พบว่าติดเชื้อแต่อย่างใด

“และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยง หลังการนำเสนอมาตรการป้องกันโรค จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวิ่งมาราธอน CHIANG MAI MARATHON ครั้งที่ 15 การเปิดสนามชนไก่ จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า 1 แห่ง และ อ.เมือง 2 แห่ง การเปิดสนามชนกว่าง จำนวน 1 แห่ง”

ดร.ทรงยศ กล่าวว่า นอกจากนี้ได้เน้นย้ำมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตามแนวชายแดน ใน 5 อำเภอชายแดนคือ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง และอ.ไชยปราการ ซึ่งทั้ง 5 อำเภอมีความพร้อมในการรับมือ ทั้งการตรวจค้นหาผู้ที่เดินทางเข้ามาใหม่ ตรวจหาเชื้อ การอบรม อสม.ต่างด้าว และการกักตัว (Local Quarantine) ส่วนความก้าวหน้าการจัด Alternative Local Quarantine (ALQ) ขณะนี้มีโรงแรมที่ผ่านการประเมินแล้วจำนวน 1 แห่ง มีความพร้อมรับมือกับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในเชียงใหม่แล้ว นอกจากนี้ยังมีโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมเป็น ALQ อีกหลายแห่ง ซึ่งคณะทำงานประเมินสถานที่กักกันแห่งรัฐจะเร่งทำการประเมินในการให้แนวทาง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแบบ Long Stay ที่กำลังจะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

“สิ่งสำคัญคือ ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกท่านการ์ดอย่าตก และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด เป็นต้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19” ดร.ทรงยศ กล่าว

อย่างไรก็ตามในส่วนของสถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยสะสม 40,600,000 กว่าราย อาการรุนแรง 72,00 ราย หายแล้วจำนวน 30,000,000 ราย เสียชีวิตสะสมทั่วโลก 1,100,000 ราย โดยจำแนกประเทศที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ สหรัฐเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย และสเปน ตามลำดับ ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 144 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักกันตัวอยู่ใน State Quarantine ทั้งหมด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,709 ราย เสียชีวิต 59 ราย โดยจังหวัดเชียงใหม่ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อคงที่จำนวน 41 ราย และไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวน 161 วันแล้ว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน