ข่าวด่วน

ชาวเชียงใหม่น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ120ปี ‘สมเด็จย่า’ ร่วมใจแสดงพลังจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระเถรานุเถระ จำนวน 25 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี 

จากนั้นเวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีถวายความเคารพและถวายพานพุ่ม เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทยอยวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จนครบทุกหน่วยงานและทำการถวายความเคารพโดยพร้อมเพียงกันเป็นอันเสร็จพิธี 

ทั้งนี้ภายในบริเวณงานจังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของราษฎร ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติหรือศาสนาใด โดยเฉพาะผู้อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน และร่วมแก้ปัญหา ดูแลด้วยพระองค์เองทุกหนแห่ง พระองค์ทรงเป็น ‘พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย’ โดยแท้ ครั้งหนึ่งพระองค์เคยตรัสว่า ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง ซึ่งการทรงคืนป่าให้กับดอยตุงของพระองค์นั้น เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของการระดมกำลังปลูกป่าทั่วทั้งประเทศ ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองตลอดพระชนม์ชีพ

ต่อมาเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์  และไม่เห็นด้วยต่อการแสดงออกถึงการจาบจ้างล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน