ข่าวด่วน

คณะกรรมการโรคติดต่อฯ เดินหน้าเอาผิดคนทำ ‘Fake news’แพร่ข่าวคนตายจากไวรัสโควิด-19 ที่เชียงดาว อนุญาตเปิดสนามชนไก่ที่ดอยหล่อ หลังผ่านมาตรฐาน

วันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โดยที่ประชุมสรุปสถานการณ์ทั่วโลกว่า พบผู้ป่วยสะสมทั่วโลกทะลุ 31 ล้านราย จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมทั่วโลก 1 ล้านราย โดยจำแนกประเทศที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ สหรัฐเมริกา อินเดีย และบราซิล ตามลำดับ ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักกันตัวอยู่ใน State Quarantine ทั้งหมด

“สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อยังคงที่ในจำนวน 41 ราย และไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม แต่มีสถานการณ์ที่น่าสนใจ คือ การเร่งประชาสัมพันธ์สำหรับ Fake news หรือข่าวปลอม เรื่องการระบาดหรือมีบุคคลในพื้นที่ติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตบริเวณบ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลไม่เป็นจริงในโซเชียลขณะนี้ หลังจากเจ้าพนักงานลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ไม่พบการระบาดในพื้นที่ตามข่าวแต่อย่างใด โดยหลังจากนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอมต่อไป และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารได้จากทางภาครัฐเป็นหลัก”

นายรัฐพล กล่าวว่า มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ คือ การเตรียมพร้อมรับมือการเปิดประเทศ โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดสถานที่กักกันแห่งรัฐ (Alternative State Quarantine) ที่มีการอนุมัติแล้วเรียบร้อยได้แก่ โรงแรม BP เชียงใหม่ ซิตี้ และโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีโรงแรมและหน่วยงานอื่นที่สมัครเข้าร่วม โดยคณะกรรมการจะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไป

“มีการหารือการผ่อนปรนกิจการประเภทสนามแข่งขันชนโค/ชนไก่/หรือประเภทกิจการในทำนองเดียวกัน ซึ่งมีการขอพิจารณาเพื่อเปิดสนามชนไก่ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประเมินได้ผ่านมาตรฐานทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ ระบบการคัดกรอง ระบบการติดตาม เช่น การเช็คอินในแพลตฟอร์มไทยชนะ/การลงทะเบียนผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ผ่านมาตรฐานการควบคุมโรคตามที่รัฐกำหนดไว้ จึงได้มีการขอพิจารณาอนุญาตให้เปิดกิจการ”

นายรัฐพล กล่าวว่า ในส่วนความคืบหน้าการบังคับใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะใช้ในการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีการประกาศเรื่องของอัตราค่าปรับในการฝ่าฝืนความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่สามารถกำกับ ติมตาม คุณภาพในการควบคุมโรคของพื้นที่ชุมชนได้ และผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเหนือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการระบาดของโรคในระลอก 2 ซึ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือหากเกิดการระบาดอีกครั้ง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน