ผบช.ภ.5สั่งคุมตะเข็บชายแดน ตั้งจุดสกัดการลักลอบเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

วันที่ 7 กันยายน 2563 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเมียนมา ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จากแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว 

“โดยเฉพาะหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนด้านเมียนมา ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ ให้ประสานการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ฝ่ายปกครอง ทหาร ภาคเอกชน พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติการสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองกับหน่วยตำรวจในพื้นที่ ได้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดนและตรวจคนเข้าเมืองอย่างใกล้ชิด”

ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศนั้น พล.ต.ท.ประจวบ กล่าวว่า ได้ขอให้เพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองโรค โดยประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่  อีกทั้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด และประสานขอความร่วมมือภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ให้รับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้าทำงาน  

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยสามารถแจ้งผ่านสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่านไลน์ตำรวจภูธรภาค 5 ( ไอดี @inthanon1)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน