ข่าวด่วน

คอกาแฟแห่ร่วม งาน ‘Northern Coffee Thailand Fest. 2020’แน่น เล็งยกระดับเป็นศูนย์กลางผู้ผลิตในอาเซียน

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Northern Coffee Thailand Fest. 2020 หรืองานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ โดยมี น.ส.นิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นางศิริพร ตันติพงษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมงานคั่บคั่ง

น.ส.นิรามัย กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ต้องการกำหนดมาตรฐานรสชาติกาแฟภาคเหนือของไทยในแต่ละท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟ ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาด้านการตลาด การบริหารจัดการผลผลิตกาแฟตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการผลิตและการค้า ผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียนและโลก

นายจุลพงษ์ กล่าวว่า พื้นที่ทางภาคเหนือมีความเหมาะในการปลูกกาแฟอะราบิก้า ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ถือเป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงในระดับโลก บนเนื้อที่กว่า 7 หมื่นไร่ ในขณะที่มีผลผลิต 1 หมื่นตันต่อปี แต่ตลาดยังมีความต้องการสูงกว่า 5 หมื่นตันต่อปี ทำให้ปัจจุบันต้องมีการนำเข้ากาแฟมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงอยากผลักดันให้ผู้ปลูกมีความรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพกาแฟของไทยให้ขึ้นเป็นอุตสาหกรรมนำไปสู่การส่งออกต่างประเทศให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563 ณ  ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกี่ยวกับกาแฟจากภาคเหนือตอนบน มาร่วมออกรานผลิตภัณฑ์มากกว่า50 บูธ ได้รับความสนใจจากประชาชนและคอกาแฟร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และฟังการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟในหัวข้อต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจน Coffee Clinic บูธให้คำปรึกษาด้านกาแฟแก่ผู้ประกอบการกาแฟและผู้สนใจ พร้อมชมการแข่งขัน Latte Art Smackdown เพื่อเฟ้นหาแช้มป์เทลาเต้อาร์ตประจำปี 2563

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน