ข่าวด่วน

หอการค้าเชียงใหม่หนุน จัด ‘Local Food Fair’หนุนผู้ประกอบการสู้โควิด-19 วอนหยุดขัดแย้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนและใช้จ่ายเงิน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากพิษไวรัสโควิด-19 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหอการค้าไทย จัดงานแสดงสินค้า ‘Chiang Mai Local Food Fair 2020’ ด้วยการดึงผู้ประกอบการกว่า 300 ร้านค้า มาตั้งร้านจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ New Normal ธงฟ้าราคาประหยัด รวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ภายในตลาดอนุสาร ย่านการค้าไนท์บาร์ซาร์ เพื่อสร้างบรรยากาศการซื้อขายทั้งในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวภายในประเทศให้เกิดความตื่นตัว

“เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว จึงได้รับผลกระทบต่อผู้ประกอบการสูงมากกว่า 80% เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ในพื้นที่คือ การท่องเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs กิจการร้านค้าย่านไนท์บาร์ซาร์ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกกว่า 2,000 ราย ขาดรายได้ ไร้เงินหมุนเวียน เฉลี่ย 10,000 ล้านบาทต่อเดือน หอการค้าจึงชวนผู้ประกอบการกลับมาเปิดกิจการพร้อมกันในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและรื้อฟื้นบรรยากาศการซื้อขายให้กลับมาก่อนที่จะถึงวันงาน Chiang Mai Local Food Fair 2020”

นายวโรดม กล่าวว่า เราจะแบ่งโซน ให้กับ 300 ร้านค้าที่เข้ามาจำหน่ายฟรี อาทิ อาหาร สตรีทฟู๊ด สินค้าเกษตร หัตถกรรม สินค้าส่งออก สุขภาพ โอท๊อป โครงการหลวง สินค้าที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ มาจัดจำหน่ายระหว่างเวลา 11.00-21.00 น. คาดจะมีเงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะกระตุ้นย่านการค้าสำคัญ อาทิ นิมมานเหมินท์ ตลาดวโรรส อ.เมือง บ้านถวาย อ.หางดง บ่อสร้าง อ.สันกำแพง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ให้กลับมาโดยเร็ว

“ผมยังไม่อยากเห็นความขัดแย้ง การชุมนุมประท้วงในเวลาเช่นนี้ เพราะบ้านเมืองวิกฤติหนักด้วยโรคระบาด และเศรษฐกิจตกต่ำ หากมีความวุ่นวายบ้านเมืองก็จะหยุดชะงัก นักท่องเที่ยวไม่มา การขับเคลื่อนก็ไม่สามารถเดินหน้าได้ หากวันหยุดความขัดแย้งไว้ก่อนน่าจส่งผลดีต่อประเทศมากกว่า” ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน