ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญชวน ปชช. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จัดสมุดลงนามถวายพระพร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง (ติดกับที่ทำการไปรษณีย์ฯ) อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน