ข่าวด่วน

เลขานุการ รมว.ทส. ติดตามการจัดระเบียบดอย ‘ม่อนแจ่ม’ เผยแจ้งความแล้ว29ราย เดินหน้ารื้อถอนทั้งหมด เล็งตั้งคณะทำงานเร่งรัดแก้ปัญหาอีก84ราย

บ่ายวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายธเนศพล  ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลดล้อม  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  เดินทางมายังกองอำนวยการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ตำบลโป่งแยง  และตำบลแม่แรม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จากนั้นนายธเนศพล พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการรื้อถอนบ้านพักรีสอร์ท 8 หลัง ในพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็น 1 ใน 29 รายที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี  โดยเจ้าของยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอน

นายธเนศพล เปิดเผยว่า  จากการตรวจสอบพบมีการบุกรุกพื้นที่ในโครงการหลวงหนองหอย ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว อาทิ บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท ร้านค้า รวม 116 ราย  ในจำนวนนี้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว 29 ราย  ซึ่งทั้งหมดเป็นของกลุ่มทุน และนอมินี ส่วนอีก 84 ราย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน แต่มีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงหนองหอยที่ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตร แต่ปัจจุบันกลับปรับเปลี่ยนพื้นที่สร้าง รีสอร์ทและบ้านพักเพื่อการท่องเที่ยว 

“เบื้องต้นจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการกับทั้ง 84 ราย  โดยจะยึดทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั้งหมด  เพราะหากยึดตามข้อกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ  คือ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ , พ.ร.บ.ป่าไม้ , พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.โรงแรมฯ ทั้ง 84 ราย จะต้องถูกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง  และถูกยึดคืนพื้นที่ ส่วนกรณีที่ชาวบ้านและผู้ประกอบการ 84 ราย อ้างว่าตนเองได้รับความคุ้มครองให้ได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา ตาม พ.ร.บ.โรงแรมฯ และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ตามคำสั่งของ คสช.ที่ 6/2562 นั้น คำสั่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ก่อสร้างหรือเปิดดำเนินการห้องพักในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของตนเอง ส่วนม่อนแจ่มอยู่พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ของกรมป่าไม้ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามคำสั่งดังกล่าว”

นายธนพล ระบุว่า ปัญหานี้ใช้เวลาแก้ไขมานานหลายเดือนแล้วนับตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้เร่งดำเนินการ โดยคาดว่าจะใช้เวลาอีก 2 – 3 เดือน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อฟื้นฟูสภาพดอยม่อนแจ่มให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์ดังเดิม และให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน