ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯททท. หารือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวหลังโควิด-19 มอบตราสัญลักษณ์ ‘SHA’ผู้ประกอบการ ย้ำปลอดภัย คุ้นเคย สวยงาม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องล้านนาบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรีลา เขียงใหม่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือการดำเนินงานตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมการท่องเที่ยว และการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด หรือ Travel Bubble หลังวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบตราสัญลัษณ์มาตรฐานความปลอดภัยต้นสุขอนามัย หรือ SHA แก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 250 ราย

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลรทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ให้กลับมาสร้างรายได้และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในประเทศได้โดยเร็ว ซึ่งยังให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ หรือ New Normal โดยเน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้งความเชื่อมั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท.และกระทรวงการคลัง ผุดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ‘เที่ยวปันสุข’ ประกอบด้วย แพ็กเกจ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท และแพ็กเกจ ‘กำลังใจ’ กรอบวงเงิน 2,400 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม- ตุลาคม 2563 โดยแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน เป็นการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการสนับสนุนค่าที่พักและค่าบัตรโตยสารเครื่องบิน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในสักษณะร่วมจ่าย หรือ Co pay ในอัตรา 40% ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน ในส่วนของสายการบิน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วนในลักษณะการจ่ายคืน โดยผู้จองที่พักจะต้องดำเนินการจองและชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเต็มจำนวนผ่านทางเว็บไชต์ของสายการบิน ในการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสตย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้รับ E Voucher คืนละ 600 บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในสักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตรา 40%

ในส่วนของสายการบิน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วนในลักษณะการจ่ายคืน หรือ Redeem สำหรับผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสายการบิน โดยผู้จองที่พักจะต้องดำเนินการจองและชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเต็มจำนวนผ่านทางเว็บไชต์ของสายการบิน และรัฐบาลจะจ่ายเงินคืนในอัตรา 40% ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง โดยเข้าสู่แอปพลิดชั่นเป๋าตังของผู้จองที่พัก ภายหลังการเช็คเอาค์สามารถนำไปใช้จ่ายหรือถอนงินสตได้โดยไม่มีการกำหนตระยะเวลา

ส่วนแพ็กเกจกำลังใจ เป็นการชอบคุณ อสม อสส. และ รพ.สต.ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละในการทำงานอย่างหนักและเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาตของโรคโควิต-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไม่กินคนละ 2,000 บาท สำหรับการเดินทาง 2 วัน 3 คืน โดยทั้งสองแพ็กเกจสามารถใช้สืทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำหรับประชาขนทั่วไปจะปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ส่วนแพ็กเกจกำลังใจ เปิดให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวลงทะเบียนผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เติบโต และทำให้เกิดการจัดงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่อไป

“จากนี้ไปคือการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการต้องใช้ต้นทุนที่สูงมาก ทำอย่างไรเราจะกระตุ้นให้คนที่มีกำลังซื้อเดินทางท่องเที่ยว วันหยุดยาวที่ผ่านมาพบการใช้รถยนต์และเดินทางในครอบครัวไปแหล่งท่องเที่ยวระยะ 200-300 กิโลเมตรมากขึ้น ต้องรอดูวันหยุดยาวปลายเดือนนี้ กลางเดือนหน้า อีกครั้งจะมีความชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 10 ล้านคน ที่สามารถเดินทางไปต่างประเทศ ภายใต้วงเงิน 4 แสนล้านบาท เราต้องดึงให้เขาหันมาเที่ยวภายในประเทศแต่ต้องมีแรงดึงดูดมากพอด้วย เป็นโจทย์ที่เชียงใหม่ต้องคิดและหาทาง จะรอต่างประเทศหรือจีนไม่ได้ ยอมสู้เพื่อให้สูญเสียน้อยที่สุด เพื่อให้ท่องเที่ยวกลับมาและแข็งแกร่งอีกครั้ง ต้องไม้รอน้ำบ่อหน้า รีบคว้าน้ำบ่อที่ใกล้ที่สุดก่อน ตลาดประชุมสัมมนา ไม่หว่นแหพุ่งเป้าตลาดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ไม่รอเพราะฝนตกไม่ทั่วฟ้า จะอยู่รอดต้องปรับตัว ดึงจุดขายสำคัญคือ ความปลอดภัย ความคุ้นเคย และความสวยงาม กระตุ้นและดึงเงินให้หมุนเวียนในระบบการท่องเที่ยวให้ได้”

ภายหลังจากการประชุมฯ ททท. จัดพิธีมอบตราสัญลัษณ์มาตรฐานศวามปลอดภับต้นสุขอนามัย (SHA) แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 250 ราย จาก 10 ประเภทกิจการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

โดยช่วงบ่ายผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Visit Chiang Mai, I miss you เปิดเมืองเชียงใหม่ให้คิดถึง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมการนำเสนอความพร้อมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลมรายงาน