‘ซันสวีท’ จับมือ ‘บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์’ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน

ที่บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN และนายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด ได้ร่วมลงนามสัญญาในโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 265 Kwp (Solar Rooftop) เฟส 2 เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ตั้งเป้าลดค่าพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

นายองอาจ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาอาคารเฟส 1 ในปี 2561 บนพื้นที่หลังคา และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ โดยผลการติดตั้งสามารถลดต้นทุนทางด้านพลังงาน และช่วยลดอัตราค่าไฟฟ้า Peak Load ในช่วงเวลากลางวันของทุกวัน ถือเป็นการลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน รวมถึงได้เป็นการใช้พื้นที่บนหลังคาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ยังมีพื้นที่หลังคาอาคารว่างอยู่ จึงพิจารณาเห็นควรใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนหลังคาดังกล่าว โดยในโครงการเฟส 1 ได้ใช้บริการของ Brilliant POWER ซึ่งมีผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจมาก ในการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงาน ในเฟส 2 จึงได้เลือกใช้บริการของ Brilliant POWER อีกครั้งทันที

ทั้งนี้บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ลงทุนและมีประสบการณ์ในการดำเนินการด้านวิศวกรรมติดตั้งระบบพลังงานทดแทน และคอยดูแลและบำรุงรักษาหลังการติดตั้งให้อย่างครบวงจร ให้กับ บมจ. ซันสวีท ได้เป็นอย่างดี โดยดำเนินการจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งบนหลังคา เชื่อมต่อสายส่ง (Grid Connected) กำลังผลิต 265 kWp ในพื้นที่อาคารผลิตสินค้า Frozen ในโครงการเฟส 2 นี้ สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 265 กิโลวัตต์พีค (kWp) และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ 1.45 ล้านบาท ต่อปี ซึ่งเมื่อรวมกับเฟส 1 แล้วจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมถึง 765 กิโลวัตต์พีค (kWp) สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ปีละ 4.2 ล้านบาท และยังช่วยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดค่าคาร์บอนพริ้นท์ได้ถึงปีละ 577 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (TonCO2-eq) 

อย่างไรก็ตามการลงนามสัญญาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทฯ และเป็นการดำเนินตามนโยบายการส่งเสริมพลังงานของภาครัฐ และการประหยัดพลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป และมุ่งสู่องค์กรที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Green Corporate)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน