ข่าวด่วน

ศฝ.นศท.มทบ.33 นำนวัตกรรมใหม่ลดการสัมผัสแบบ ‘New Normal’ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ระหว่างทดสอบร่างกาย นศ.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2563  พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ทำการทดสอบการสร้างนวัตกรรมใหม่แบบง่ายๆ เพื่อลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ในการทดสอบร่างกายของนักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาในปีนี้ ซึ่งจะเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563  

พ.อ.วิชา กล่าวว่า เนื่องจากทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดมาตราการเพื่อลดการสัมผัสในการปฏิบัติท่าทดสอบร่างกาย จำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่ายึดพื้น ท่าชิทอัพ และการวิ่ง โดยการลดการสัมผัสของผู้ข่วยครูฝึก ดังนั้นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 จึงสร้างนวัตกรรมใหม่โดยการนำตุ๊กตาที่มีเสียงมาใช้ในการนับจำนวนครั้งของการยึดพื้น เพื่อให้ผู้ช่วยครูฝึกได้ยินจำนวนครั้งของการทดสอบ ส่วนการทดสอบท่าชิทอัพ เป็นท่าที่ผู้ช่วยครูฝึกจะช่วยจับขานักศึกษาเพื่อช่วยในการทดสอบนั้น ทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้ใช้ไม้ขนาดยาว โดยมีเหล็กยึดน้ำหนักทั้งสองข้างยึดขาของนักศึกษาพร้อมเบาะรองด้านหลังลดการบาดเจ็บ โดยนวัตกรรมที่นำมาใช้ครั้งนี้ จะเป็นการลดการสัมผัสระหว่างนักศึกษาและผู้ข่วยครูฝึกได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)  โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเน้นความปลอดภัยในศูนย์ฝึกเป็นสำคัญ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน