ข่าวด่วน

คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ตรวจความพร้อม ‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ก่อนเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นพ.ปัณณวิช จันทกลาง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์  พร้อมนางอุไรวรรณ พวงสายใจ หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเข้าพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีนายเบญจพล นาคประเสริฐ  กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และ น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับคณะ และนำเข้าตรวจพื้นที่ และตรวจดูความพร้อมในการดำเนินมาตรการรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA) ท่องเที่ยวปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Norm อย่างเต็มที่ โดยจัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว มีจุดลงทะเบียน และคัดกรองนักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมการแสกน QR code ‘ไทยชนะ’ ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง คุมเข้มการสวมหน้ากากอนามัย จัดจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมในทุกจุดการให้บริการ มีการจัดพื้นที่รอคิว ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 1 ชั่วโมง พร้อมการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีในการออกเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง 

อย่างไรก็ตามเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีแผนเปิดให้บริการหลังจากรับการประเมินและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเร็วๆ นี้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน