สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทาน ‘ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ’แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อเวลา 15.00 น.​วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ชั้น 4 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ ‘ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทาน’ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา ‘กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)’ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SCG HEIM และ Living Solution โดยเอสซีจี ประกอบด้วยห้องตรวจคัดกรอง (Modular Screening Unit) ใช้ภายนอกอาคาร แบบมาตรฐาน ขนาด 3 ห้อง และห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ใช้ภายนอกอาคาร แบบมาตรฐาน ขนาด 3 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้ที่เข้ามาตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งใช้เวลาติดตั้งเพียง 3 วัน ทำให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที และช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจ ทั้งยังสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยอื่น ๆ ได้อีกทางหนึ่ง

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วย ชุด Personal Protective Equipment (PPE) แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วย

สำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2499 ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ และเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศ ที่มีขนาด 1,400 เตียง ตั้งอยู่บนถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นโรงพยาบาลหลักในการรองรับผู้ป่วยจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยได้รับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามารักษา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน