ข่าวด่วน

‘ม.แม่โจ้’ เตรียมรับมือเข้มหลังเปิดเทอม หวังเป็นต้นแบบสถาบันการศึกษา สกัดไวรัส Covid-19

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย และทีมบุคลากร เข้าหารือร่วมกับ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ม.แม่โจ้) และคณะผู้บริหาร เพื่อเตรียมมาตรการรับมือไวรัส Covid-19  หลังเปิดเทอม และการเปิดเมืองเชียงใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ 

นพ.จตุชัย กล่าวว่า กังวลการระบาดของไวรัสในระยะ 2 จึงอยากผลักดันให้ ม.แม่โจ้ เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษา โดยเร่งสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือทุกฝ่าย เนื่องจากนักศึกษาของ ม.แม่โจ้ มาจากทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง เพราะมีประชาชนสัญจรเข้าออกเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.วีระพล กล่าวสรุปมาตรการของ ม.แม่โจ้ ว่า ให้เลื่อนการเปิดเทอมและใช้ระบบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมากทั้งหมด เน้นการเรียนระบบออนไลน์ในเดือนกรกฏาคมนี้ การรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่จะจัดกลุ่มและแบ่งวันเพื่อลดความหนาแน่น จัดสถานที่เตรียมรองรับการ Quarantine นักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่พักอยู่นอกมหาวิทยาลัย และผู้ที่สัญจรเข้าออกมหาวิทยาลัยจะต้องใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการติดตาม Tracing ในบางจุด เช่น โรงอาหาร  อาคารเรียนรวม ประตูเข้าออก  

“ม.แม่โจ้ เตรียมจัดระบบในห้องเรียนให้มีจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 คน โดยเน้นสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่ายให้รับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย  ทำความสะอาดมือ  รักษาระยะห่างทางกายภาพ”

รศ.ดร.วีระพล กล่าวอีกว่า  ม.แม่โจ้ ยินดีให้ความร่วมมือกับทางสาธารณสุขและทีมแพทย์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันให้นักศึกษาและบุคลากรมีความปลอดภัย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านได้วางใจในการมาใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้ โดยทางสาธารณสุขเชียงใหม่คาดหวังว่า ม.แม่โจ้  จะเป็นโมเดลต้นแบบให้แก่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการป้องกันโควิด 19 นี้ได้ และช่วยให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากการระบาดระลอก 2 หรือมีการระบาดให้น้อยที่สุด และจะตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานร่วมกันต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน