ข่าวด่วน

‘จุรินทร์’ ขึ้นเหนือ ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมซาเล้ง-ร้านรับซื้อของเก่า รับปากคุมราคารับซื้อกระดาษรีไซเคิลไม่ต่ำกว่า2บาทต่อกิโลฯ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ที่อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบสิ่งของยังชีพและข้าวสารอาหารแห้งให้แก่สมาชิกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งประกอบด้วยผู้ขับรถซาเล้ง รถเร่ รถปิคอัพ รถสามล้อ และสี่ล้อ ที่มีอาชีพเก็บขยะรีไซเคิลขาย จำนวนกว่า 500 คน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รวมถึงการประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิว จนส่งผลทำให้ไม่สามารถออกไปเก็บของมาขายได้ตามปกติและขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้นายจุรินทร์ ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องผู้ขับรถซาเล้งที่มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงปัญหาการรับซื้อกระดาษรีไซเคิลว่า ก่อนหน้านี้ผู้เก็บขยะรีไซเคิลต้องประสบกับปัญหาราคารับซื้อกระดาษตกต่ำ จนร่วงลงมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 50 สตางค์ จากปกติที่ขายได้สูงกว่านั้น แม้ราคาจะมีการขยับขึ้นจนขณะนี้สามารถขายได้ในราคาเฉลี่ย 3 บาทต่อกิโลกรัม แต่เนื่องจากราคาขึ้นลงตลอดเวลา จึงยืนยันว่าจากนี้ไปจะมีการควบคุมราคาการรับซื้อกระดาษรีไซเคิล โดยอย่างน้อยจะต้องให้มีการรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า 2 บาทต่อกิโลกรัม  เพื่อให้ผู้เก็บขยะรีไซเคิลขายมีรายได้จากการเก็บขยะไปขายเพิ่มมากขึ้น  

“จากการสอบถามผู้เก็บขยะขายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ขณะนี้บางรายสามารถเก็บกระดาษรีไซเคิลไปขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 2.50-3.50 บาท  นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่ง  จงขอเชิญชวนให้ผู้เก็บขยะรีไซเคิลที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า  ได้เข้ามาลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม  เพื่อเป็นการจัดระเบียบ รวมถึงหากมีการช่วยเหลือต่างๆ เข้ามา ก็จะสามารถให้การช่วยเหลือได้ง่าย และจะได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงกัน” นายจุรินทร์ กล่าว

ต่อมาเวลา 15.00 น. นายจุรินทร์  พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนล็อต 3 และการเชื่อมโยงผลไม้จากภาคตะวันออก ณ ห้างริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน