ข่าวด่วน

เชียงใหม่เดินหน้า ‘ปลูกธรรม-ปลูกผัก’ตามหลักบวร จากวัดสู่ชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘ปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลักบวร’ จากวัดสู่ชุมชน ภายใต้การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดมีส่วนร่วม และเป็นตัวอย่างของชุมชนในการปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยสามารถนำไปเป็นแหล่งอาหารของพระภิกษุสงฆ์และคนในหมู่บ้าน เกิดเป็นชุมชนเกื้อกูล โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน พระสงฆ์ สามเณร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 

ทั้งนี้มีการถวายสังฆทานเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แก่พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้ 25 อำเภอ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร นำผลผลิตผักสวนครัวไปประกอบอาหารในการดำรงชีวิตประจำวันได้ และให้ชุมชนนำไปขยายผลการปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก ‘บวร’ ต่อไป

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก ‘บวร’ เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างทั่วถึงในทุกภาคส่วน สามารถนำไปประกอบอาหารในการดำรงชีพชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน/ชุมชน 

โดยใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 200 ตารางวา ซึ่งผักที่นำมาปลูกครั้งนี้มี 7 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ผักบุ้ง ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู  มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และแมงลัก ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนและประชาชนก็ยังหันมาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองมากขึ้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน