ข่าวด่วน

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แห่งที่13 โรงพยาบาลนครพิงค์-เชียงใหม่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุม อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ‘ห้องตรวจหาเชื้อ’ หรือ Modular Swab Unit  ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งที่ 13 จาก 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG ดำเนินการก่อสร้าง ภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ นายบรรณ เกษมทรัพย์ Head of Distribution and Retail Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และนายสมชัย กมลลาภวรกุล Nothern Business Director ผู้บริหาร SCG พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี

สำหรับห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) พัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution ที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งาน คือ ภายในห้องตรวจมีระบบ Smart Indoor Air Quality (IAQ Smart) ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย และมีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหล (Air Tightness) ที่ทำให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้า-ออกตัวอาคาร ส่งผลให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดี  โดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวก ที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป อากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภัย ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบ และมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอก 

ส่วนการเก็บตัวอย่าง (Swab) จะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่อง โดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่าง ช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้เข้ารับการตรวจ  และใช้แสงยูวีเข้มข้นสูง ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ (UV Germicide) หลังการใช้งานทุกครั้ง  ซึ่งโครงสร้างกว่า 80% ประกอบขึ้นรูปภายในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพและความสะอาดตลอดกระบวนการผลิต จึงสามารถติดตั้งที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการใช้งาน 

ทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งมา 40 ปี ตั้งแต่ปี 2523 ในนามโรงพยาบาลเชียงใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลนครพิงค์เมื่อปี 2533 ปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารักษาเป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 3,000 ราย ดังนั้นการมีห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว จะช่วยปกป้องและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน