ข่าวด่วน

‘สมเด็จพระสังฆราช’ ประทานโรงทานช่วยเหลือ ปชช.กระทบโควิด-19 ที่วัดดอนจั่น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่วัดดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ร่วมกันแจกจ่ายอาหารกลางวัน และข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ซึ่งให้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคมนี้ 

โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับสิ่งของ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้ากว่า 700 คนที่อาศัยอยู่ภายในวัดดอนจั่นด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน