ซันสวีทส่งพลังใจให้ชุมชน เติมข้าวโพดหวาน KC ใส่ ‘ตู้’ย้ำเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน

วันที่ 22 พฤษาภคม 2563 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ยังชุมชนรอบบริษัทฯ และสังคมโดยรวม เพื่อร่วมแบ่งปันบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ด้วยความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และต้องเผชิญกับความยากลำบากจำนวนมาก

“ทางบริษัทจึงร่วมมือกับเพื่อนพนักงาน และครอบครัวอาจาร์ยโสภณ มงคลวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ที่มีจิตอาสาประสงค์ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ตรา KC)จำนวน 250 กระป๋อง ส่งมอบให้กับ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ ในโครงการ ‘เชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน’ เพื่อแจกอาหารยังชีพให้ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน คนตกงาน และขาดรายได้ ณ โรงแรมแอ่วนิมมาน ซอย 17 จ.เชียงใหม่”

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเดินหน้าตามนโยบายเพื่อสังคม (CSR) ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันและกัน โดยส่งมอบข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ตรา KC  กับโครงการ ‘ตู้เติมสุข’ ซึ่งมีหน่วยงานและผู้ใจบุญหลายแห่งร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเชื่อมโยงความสุขและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในยามลำบาก แบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน ได้รับผลกระทบจากCOVID-19  จำนวน 5 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 ‘ตู้เติมใจให้กัน’ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.3 นทพ) ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จุดที่ 2 ‘ตู้เติมสุข’ สำนักงานทนายความตรงข้ามโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จุดที่ 3 ‘ตู้เติมสุข’ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองผึ้ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จุดที่ 4 ‘ตู้เติมสุข’ สวนสาธารณะสมโภช 700 ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จุดที่ 5 ‘ตู้หยิบสุข’ หอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

โดยซันสวีท ขอเป็นกำลังใจให้ทุกส่วนงานที่ทุ่มเทกำลังความสามารถ และเสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยหวังว่าการส่งมอบอาหารปลอดภัยในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างกำลังกาย กำลังใจ ให้ทุกภาคส่วนสามารถก้าวผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน