ข่าวด่วน

ศป.บส.ชน.จัดชุด ‘Mobile Delivery’บริการ3in1ดูแลกลุ่มชาติพันธ์ุเผ่ามูเซอบ้านหนองเต่า-เชียงดาว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 ชุดปฎิบัติการที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม Mobile Delivery บริการ 3 in 1 ด้วยการบริการตัดผม แจกจ่ายข้าวกล่อง และรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอที่อาศัยอยู่ ณ บ้านหนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและห่างไกลตามแนวชายแดน และปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ไม่มีงานทำ ประกอบกับการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกต้องรอน้ำฝน ซึ่งปีนี้ไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

ดังนั้น พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการ ศป.บส.ชน. จึงจัดชุด Mobile Delivery ให้บริการ 3 in 1 หรือการรวม 3 กิจกรรมไว้ใน 1 หมู่บ้าน คือ การบริการตัดผม แจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ขึ้นไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน