ข่าวด่วน

คณะกรรมการโรคติดต่อฯอนุมัติ3โรงเรียน จำหน่ายอุปกรณ์-แจกนม-รับประกาศ ย้ำปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม ยังคงมีผู้ป่วยยืนยัน 41 ราย

แต่ในภาพรวมของประเทศ พบว่า มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 ราย โดย 1 รายเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวหลังจากเดินทางกลับมาจากประเทศฟิลิปปินส์​ และอีก 2 ราย เป็นผู้เดินทางไปยังพื้นที่แออัด เช่น ร้านตัดผม และห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กังวลและอยากแจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะโรงเรียนในประเทศฝรั่งเศสและเกาหลีต้องประกาศปิดโรงเรียนอีกครั้งหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเด็กนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียน

ทั้งนี้ในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติให้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ขออนุญาตในการดำเนินการจัดกิจกรรมแจกหนังสือและนมโรงเรียนให้แก่นักเรียน โดยได้ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะลดระยะเวลาเข้ารับชุดอุปกรณ์การเรียน และจัดระยะห่าง พร้อมทั้งลดความแออัดในโรงเรียน ส่วนการซื้อชุดนักเรียนให้งดการลองสวมใส่ชุด  เพื่อป้องกันการปนเปื้อน นอกจากนี้ในส่วนของผู้ปกครองที่อยู่ระหว่างรอรับอุปกรณ์การเรียน ไม่อนุญาตให้มีการพูดคุยและพบปะสังสรรค์ และให้เดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อรับอุปกรณ์การเรียนเสร็จสิ้น 

ด้านโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ขออนุญาตจัดการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน โดยใช้วิธีส่งมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยการนั่งอยู่ในรถ และขับรถผ่านโดยไม่ต้องลงจากรถ หรือที่เรียกว่า Drive-Through ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาแล้วว่ามีการเตรียมการป้องกันโรคเป็นอย่างดี จึงอนุมัติให้สามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้หารือมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ วางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดก่อนเปิดเทอม ซึ่ง นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียง เสนอ 3 แนวทาง ได้แก่ 1. เพื่อเป็นการป้องกันผู้ป่วยที่จะนำเชื้อเข้ามาในโรงเรียน ให้ทำการกักกัน และค้นหาบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องทำการกักตัว 14 วันก่อนที่จะมาโรงเรียน และมีการคัดกรองทุกวันก่อนที่จะเข้ามาภายในโรงเรียน 2.ให้งดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มกันเกินกว่า 50 คน เช่น กีฬาสี ให้เว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในห้องเรียน โรงอาหาร โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันโรค ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการล้างมือบ่อยๆ  และ 3.จะต้องร่วมกันเฝ้าระวังโรคในโรงเรียนเพื่อป้องกันการระบาดในโรงเรียน และขอความร่วมมือทางโรงเรียนหากพบผู้ที่มีอาการผิดปกติจะต้องแจ้งสำนักงานสาธารณสุขทันที อย่างไรก็ตามจะได้มีการพิจารณาเพื่อออกเป็นข้อปฏิบัติต่อไป 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน