ข่าวด่วน

แพทย์เตือนเว้นระยะห่างทางสังคม จุดเสี่ยง ‘โรงพยาบาล’ระบาดโควิด-19

เมื่อเวลา 16.10 น.​ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ตัวเลขผู้ป่วยคงเดิมที่ 41 ราย เสียชีวิต 1 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อทุกคนคือ 40 ราย กลับบ้านได้แล้วทั้งหมด สิ่งที่อยากให้ประชาชนระมัดระวังคือ ผู้ป่วยใหม่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัวและที่ทำงาน เฉลี่ย 40% โดยเฉพาะการผ่อนปรนที่เพิ่มขึ้น จึงเสนอ 5 มาตรการ การ์ดไม่ตก คือ ทำความสะอาด สวมหน้ากากทุกคน จุดล้างมือ หรือใช้เจลแอลกอฮอลล์ และควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น ‘ไทยชนะ’ ทั้งเข้าและออก รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคในแบบ New Normal  

“ที่ห่วงคือ โรงพยาบาล ที่มีคนเริ่มกลับไปใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และยากที่จะใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง” นพ.ชาญชัย กล่าว

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านสถานประกอบการและระบบขนส่งมวลชน น่าพอใจทั้งรถไฟและรถทัวร์ เพราะมีการเว้นระยะห่างได้ดี การกรอกแบบฟอร์ม ชม.2 มอบให้สถานีต้นทาง-ปลายทาง เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบ ส่วนห้างสรรพสินค้าก็น่าพอใจ มีการจำกัดผู้เข้าใช้บริการได้ดี ทั้งการรับบัตรคิวและแจ้งรายชื่อไว้ก่อนเข้า 

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ประกอบสั่งซื้อผลไม้ลดลง ขณะนี้มีผลผลิตลิ้นจี่มากกว่า 20,029 ตัน ที่ออกสู่ตลาด ราคาตกมากหากเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงเร่งระบายออกไปสู่จังหวัดปลายทาง และจัดพื้นที่ขายให้ฟรีในสนามบิน ปั้ม ปตท. ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ส่วนผลผลิตมะม่วงมากกว่าปีที่ผ่านมา 59,831 ตัน โดยเฉพาะน้ำดอกไม้ มหาชนก อาร์ทูอีทูทองคำ ผลักดันส่งออกไปญี่ปุ่นได้สำหรับเกรดส่งออก ยกเว้นเกรดรองที่ต้องส่งเสริมการค้าออนไลน์ ห้างโมเดิร์นเทรด เข้ามาช่วยจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน