ข่าวด่วน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คัดกรองเข้มผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบิน หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากนอกพื้นที่

วันที่ 18 พฤาภาคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังคงปฏิบัติตามแนวทางเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากนอกจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนจะต้องกรอกเอกสารการเดินทางเข้าพื้นที่ (ชม.1) ให้ครบถ้วน และส่งเอกสารคืนให้เจ้าหน้าที่ทหาร จากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะแนะนำการปฏิบัติตัวและกักตัว 

“ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มจังหวัดที่พบผู้ป่วยภายใน 28 วัน จะต้องกักตัวในที่พัก หรือ Home Quarantine จำนวน 14 วัน ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยเลย หรือไม่พบผู้ป่วยเกิน 28 วันแล้ว สามารถดำเนินชีวิตปกติตามแนวทางป้องกันโรค หรือ Self-Monitoring ส่วนกรณีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือเป็นชาวต่างชาติ ตามมาตรการของจังหวัดจะต้องกักตัวทุกรายในสถานที่พักของตนเอง หรือโรงแรมที่กำหนด”

สำหรับผู้โดยสารขาออก นายอมรรักษ์  กล่าวว่า จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร และผ่านกระบวนการตรวจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัส เช่น ถาดวางสัมภาระ  รางเลื่อน X ray  มีการนำเครื่องตรวจจับร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (Explosive Trace Detector : ETD) มาใช้ในการสุ่มตรวจสัมภาระของผู้โดยสารแทนการเปิดกระเป๋า ลดการสัมผัสสิ่งของต่างๆ ของผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ และหลังจากเช็คอินได้รับบัตรโดยสารแล้ว ผู้โดยสารต้องกรอกข้อมูลการเดินทางผ่าน AOT Airports App เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องผู้โดยสารขาออก ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนการรับบริการ ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing อย่างเคร่งครัด

ในส่วนของสายการบินที่เปิดให้บริการยังคงมีเพียง นกแอร์ แอร์เอเชีย เวียดเจ็ต และไทยไลอ้อน ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตามจากจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในเดือนเมษายน ที่มีเพียงวันละ 2 เที่ยวบิน อาจทำให้เกิดการติดขัดในขั้นตอนการกรอกเอกสาร  ท่าอากาศยานได้ขอความร่วมมือจากสายการบินให้ผู้โดยสารกรอกเอกสารตั้งแต่ต้นทางหรือบนอากาศยาน หรือใช้ Application ที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด และขอให้ประชาชนที่จะเดินทางให้มาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อป้องกันการเสียเวลาจากขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน