ข่าวด่วน

พ่อเมืองเปิดจวนฯ ลงแปลง ‘ตัดผัก ปลูกฮัก แบ่งปัน’ชาวเชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีม ‘ตัดผัก ปลูกฮัก แบ่งปัน’ ณ แปลงผัก 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน ที่ดำเนินการไว้ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครบ 45 วัน ของการร่วมปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Quick Win 90 วัน 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน สร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันตัดพืชผักจากสวนครัวที่ปลูกไว้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพื่อนำไปร่วมสมทบแบ่งปันในกิจกรรมต่อยอดขยายผล ‘เด็กๆ อิ่มท้อง พี่น้องพัฒนาชุมชนอิ่มบุญ’ ซึ่งชมรมแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมผลผลิตไปมอบให้แก่วัดดอนจั่น อ.เมืองเชียงใหม่ นำไปประกอบอาหารให้เยาวชนที่อยู่ในการดูแลจำนวนกว่า 700 คน รวมทั้งนำผักสดๆ จากสวนไปเติมในตู้ปันสุข ที่ตั้งอยู่ที่หน้าจวนฯ เพื่อแบ่งปันให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นำไปบริโภค

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และชมรมแม่บ้านมหาดไทยยังร่วมกันปลูกผักรุ่นใหม่ในแปลงผักทดแทนผักที่ตัดไปแล้ว เพื่อจะได้มีผักสวนครัวไว้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกครัวเรือน เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในครั้งนี้ไปให้ได้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน