ข่าวด่วน

รองอธิบดีฯหารือแนวทางแก้ ‘สุขภาพจิต’ประชาชน หลายภาคส่วนตั้ง ‘ตู้ปันสุข’ทั่วเมืองเชียงใหม่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย พญ.สุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ เข้าพบนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ผ่านระยะที่มีการแพร่ระบาดและเจ็บป่วยรุนแรงมาแล้ว แต่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านการแพทย์ เพื่อรองรับปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย จากผลกระทบของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งปัญหาด้านอาชีพ ด้านครอบครัว และอื่นๆ ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตวางแผนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตกับพี่น้องประชาชน

ส่วนที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดโครงการ ‘ตู้ปันสุข’ โดยจัดตั้งไว้ที่บริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ระหว่างประตู 3 และ ประตู 5) เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร ไข่ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม สบู่ ยาสีฟัน และยารักษาโรค ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปได้ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พนักงานสายการบิน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมเติมเต็มและแบ่งปันสิ่งของต่างๆ เป็นจำนวนมาก

โดยนายอมรรักษ์ กล่าวว่า ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของต่างๆ มาวางในตู้ เพื่อแบ่งปันและส่งต่อให้ประชาชน หรือบุคคลที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กันในสถาวะที่หลายๆ คนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชน หน่วยงานราชการ ดำเนินการติดตั้งตู้ปันสุขมากขึ้นหลายจุดตามสถานที่ต่างๆ รอบเมืองเชียงใหม่ อาทิ หน้าโรงแรมกรีนพาเลซ ท้ายซอย11นิมมานเหมินท์ ร้านป้าพอลล่า ใกล้ปั้มเชลล์ ห้วยแก้ว ร้านวนิลา น้ำหอม กาดหลวง ร้าน White house  ร้าน Steak วันดี เพาะช่าง ร้าน The corner in เทคนิคเชียงใหม่ ที่หน้า สภ.เมืองเชียงใหม่ และล่าสุดหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน