‘เจ้าวงศ์สักก์และเพื่อน’ มอบ1.2ล้านบาท หนุน รพ.นครพิงค์ ปรับปรุงห้องความดันลบรับผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ ผู้แทนเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้สืบสกุล ณ เชียงใหม่ พร้อมเครือญาติร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อสร้างห้องความดันลบรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 4 ห้อง โดยมี นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

รศ.นพ.ศตวรรษ กล่าวว่า เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคจากคณะ ‘วงศ์สักก์และเพื่อน’ จำนวน 1,200,000 บาท มามอบให้โรงพยาบาลนครพิงค์ นพ. วรเชษฐ เต๋ชะรัก เนื่องจากเจ้าวงศ์สักก์และญาติมิตรมีความประสงค์จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลนครพิงค์สามารถรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการป้องกันบุคคลากรในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ จึงรวบรวมเงินดังกล่าวมามอบให้โรงพยาบาลนำไปปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษให้เป็นห้องความดันลบรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจร้ายแรงอื่นๆ ในอนาคต 

นพ.วรเชษฐ กล่าวว่า ห้องความดันลบจะป้องกันไม่ให้มีอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหลุดรอดออกจากห้องผู้ป่วยไปได้ จึงป้องกันการแพร่กระจายเชื้อถึงผู้ป่วยอื่นและบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในหอผู้ป่วย ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ห้องความดันลบทุกห้องต้องติดตั้งระบบกรองและฆ่าเชื้อ โดยอากาศที่ดูดออกจากห้องจะผ่านแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง หรือ HEPA และผ่านรังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อที่ยังหลงเหลือ ซึ่ง อุปกรณ์ของระบบฆ่าเชื้อโรคนี้มีราคาสูง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและรอเวลานานจึงจะได้สินค้า และทางโรงพยาบาลนครพิงค์มีแผนที่จะปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเดิมให้เป็นห้องความดันลบอีกหลายห้อง นอกเหนือจากที่กำลังปรับปรุงห้องฉุกเฉินให้เป็นห้องความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน