ข่าวด่วน

น่ารัก ‘รพ.ประสาทเชียงใหม่’ส่งผู้ป่วยโควิด-19รายสุดท้าย กลับบ้านแล้วอย่างอบอุ่น

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้ว เป็นรายสุดท้ายของโรงพยาบาลและจังหวัดเชียงใหม่กลับบ้าน 

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาล พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ Surgical Mask, หน้ากากอนามัยแบบผ้า, Face Shield, และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้ผู้ป่วยกลับไปใช้

ซึ่งผู้ป่วยได้มอบของขวัญเพื่อขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ดูแลและให้กำลังใจ ตลอดระยะเวลาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้เปิดให้การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นระยะเวลากว่า 46 วัน รักษาผู้ป่วยจนไม่พบเชื้อและอนุญาตให้กลับบ้านได้รวมทั้งหมดจำนวน 20 ราย และโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน