ข่าวด่วน

เชียงใหม่เรียกผู้ประกอบการกลุ่มแรกหารือ คุมเข้มป้องกัน ‘ไวรัสโควิด-19’ระบาดรอบ2 เน้นระยะห่างทางสังคม-คัดกรองผู้ใช้บริการ หวังผ่าน14วันปลดล็อคดาวน์ระยะที่2

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนภาคเอกชน เจ้าของร้าน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม  ตลาดนัด และกิจการที่เข้าเงื่อนไข 6 ประเภท ที่จะมีการผ่อนปรนให้เปิดได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นี้ ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรับฟังการชี้แจงมาตรการเปิดกิจการในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ นพ.กิตติพันธ์ ฉลอม  นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ชี้แจงแนวทางและมาตรการการควบคุมผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบ 2 เพื่อให้ผ่านพ้น 14 วัน ก่อนเข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 2 ต่อไป 

สำหรับกิจการ 6 ประเภท ที่ผ่อนปรนให้เปิดกิจการในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ คือ 1.สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้งที่ไม่ได้เล่นเป็นทีม 2.ร้านตัดผม-เสริมสวย เฉพาะสระ-ไดร์  3.ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ถนนคนเดิน แผงลอย  4.ร้านจำหน่ายอาหาร (นอกห้าง) ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม 5. ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ซุปเปอร์มาเก็ตขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ (ส่วนยืนรับประทาน) และ 6. ร้านอาบน้ำ ตัดขนสัตว์ และรับฝากเลี้ยงสัตว์ 

นายวิรุฬ กล่าวว่า  มาตรการผ่อนปรน 6 ประเภท ที่จะเริ่มวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ เบื้องต้นมีการหารือและพูดคุยกับทางผู้ประกอบการมาแล้ว 2 ครั้ง  โดยจังหวัดกำหนดมมาตรการควบคุมหลัก คือ ต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจรรม ให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง จัดจุดบริการล้างมือด้วยเจลและแอลกอฮอล์  เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  ควบคุมจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัด  

สำหรับกลุ่มร้านอาหาร ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ  หรือที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร งดดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จัดฉากกั้นบนโต๊ะอาหารระหว่างลูกค้า  จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี  ตรวจคัดกรองอุณหภูมิของพนักงานและลูกค้าทุกคน สนับสนุนการทำป้ายเมนูติดผนัง ส่งเสริมการให้บริการอาหารจานเดียว ส่งเสริมการชำระเงินแบบ Cashless Payment จัดบันทึกข้อมูลลูกค้า หรือติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือถ่ายภาพ เพิ่มระบบการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ กำหนดปริมาณคนในร้านให้เหมาะสมกับพื้นที่ของร้าน ไม่เกิน 25 คนต่อ 100 ตารางเมตร   

ส่วนกิจการกีฬาสันทนาการ เช่น สนามกีฬา และสวนสาธารณะ สนับสนุนให้จัดระบบจองเวลาล่วงหน้าและจำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการ  งดให้บริการล็อคเกอร์ และห้องอาบน้ำ จัดทำระบบคัดกรองและประวัติเสี่ยง ร้านตัดผมเสริมสวย เป็นร้านตัดผมเฉพาะตัด สระ ไดร์ผม ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.25 เมตร ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และกิจการร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์ จะคล้ายกับมาตรการอื่นๆ ที่มีการผ่อนปรน 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน