รองแม่ทัพภาคที่3 ย้ำหลังสิ้นสุด ‘ห้ามเผา’หากอากาศแย่ลงต้องหยุดจัดการเชื้อเพลิงทันที

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 เมษายน 2563 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมผ่าน VTC ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังสภาพอากาศทางภาคเหนือมีคุณภาพอากาศดีขึ้นเนื่องจากหลายจังหวัดเกิดฝนตก

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ และความกดอากาศสูงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ทำให้ค่าคุณภาพอากาศเกิดผลกระทบมากกว่าปีที่แล้ว แต่ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ  ทำให้ความรุนแรงของสถานการณ์น้อยกว่า ซึ่งมาจากทุกภาคท่านที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

“แต่ในส่วนของการบริหารจัดการเชื้อเพลิง หลังห้วงประกาศห้ามเผาวันที่ 30 เมษายน 2563  ขอให้แต่ละจังหวัดดูความเหมาะสมของสถานการณ์ค่าอากาศในพื้นที่ด้วย หากมีค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ควรพิจารณาหยุดเผาในทันที”

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตรียมจัดทำแผนบทเรียน ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ของแต่ละจังหวัด เพื่อรอจัดทำแผนบทเรียนระดับประเทศ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในห้วงวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่ดีขึ้นมากในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม ที่ยังต้องเฝ้าระวังการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง เนื่องจากยังพบการเผาไหม้ในบางพื้นที่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน