‘บสย.’ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 27 เมษายน 2563 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ น.ส.พูลสิริ จันทร์เสวี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ PPE จำนวน 100 ชุด และ หน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น แก่ พล.ต.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ภายใต้กิจกรรม ‘บสย. เสริมเกราะ ป้องกัน COVID-19’ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2563 ของ บสย. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สำหรับการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ บสย. เล็งเห็นถึงความสำคัญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเกือบ 3 ล้านราย ขณะที่ประเทศไทยจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อเกือบ 3,000 ราย ส่งผลให้สถานพยาบาลมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บสย. เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่มีจำนวนจำกัดในแต่ละสถานพยาบาล ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร บสย. ได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน