ข่าวด่วน

เชียงใหม่เตรียมแหล่งน้ำ ‘บ่อพวงสันเขา’ทำเกษตรที่สูงได้ทั้งปี ขยาย ‘แม่แจ่มโมเดล’ลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและเร่งแก้ไขไฟป่าอย่างต่อเนื่อง และประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับอำเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุดในเช้าวันนี้ จำนวน 6 อำเภอ ซึ่งที่ประชุมรายงานพบจุดความร้อน จำนวน 43 จุด เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 19 จุด ป่าอนุรักษ์ 21 จุด และเขต สปก. 3 จุด เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เล็กน้อย โดยพบที่ อ.แม่แจ่มมากที่สุด จำนวน 11 จุด รองลงมาคือ อ.เชียงดาว 9 จุด อ.สะเมิง 6 จุด อ.กัลยาณิวัฒนา อ.ฝาง และ อ.หางดง อำเภอละ 3 จุด 

โดย อ.เชียงดาว ร้องขอสนับสนุนอากาศยาน เพื่อช่วยบินโปรยน้ำในพื้นที่ภูเขาสูง เนื่องจากกำลังภาคพื้นไม่สามารถเข้าไปได้ ศุนย์ฯ สั่งการให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA 32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าไปช่วยในภารกิจดับไฟป่า ในส่วน อ.หางดง ขอให้เจ้าหน้าที่อุทยาน ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ตัวเมือง เกรงว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในตัวเมือง

หลังจากนั้นนายเจริญฤทธิ์ สั่งการผ่านการประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับ 25 อำเภอว่า ให้เร่งการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังหมดช่วงห้ามเผาเด็ดขาดในวันที่ 30 เมษายนนี้ เนื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานลักษณะอากาศว่า ในช่วงสัปดาห์นี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองทางโซนเหนือของประเทศ อำเภอโซนเหนือของเชียงใหม่ก็จะมีฝนตกลงมาบ้างในบางพื้นที่ ก่อนที่จะหายไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจึงจะเริ่มกลับมาตกอีกครั้ง แต่จะเป็นการตกเป็นหย่อมเล็กๆ ไม่ได้ตกทั่วทั้งจังหวัด ทำให้การวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเผาจะเริ่มจากอำเภอทางโซนใต้ที่มีสภาพแห้งแล้งก่อน และกำหนดวันเวลา ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 – 17.00 น. เท่านั้น และต้องปฏิบัติตาม 8 มาตรการที่ทางจังหวัดวางไว้ ควบคู่ไปกับการตรวจสอบสภาพอากาศ เพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้ไม่กระทบต่อค่าคุณภาพอากาศ PM 2.5 และสุขภาพของประชาชน 

“ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะร่วมพัฒนาและสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง หรือที่เรียกว่า บ่อพวงสันเขา ทำให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยนำเอา ‘แม่แจ่มโมเดล’ ของ อ.แม่แจ่ม มาเป็นต้นแบบของพื้นที่อำเภออื่นๆ ในเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่นำร่องของรัฐบาลสร้างชุมชนที่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้หันกลับมาปกป้อง รักษา ดูแล และเป็นเจ้าของป่าอย่างเต็มตัว ซึ่งจะเป็นแนวทางลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีชาวบ้านอาศัยและทำกินอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้แผนการเพิ่มพื้นที่ป่าและสีเขียวของภาครัฐประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” นายเจริญฤทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานว่า ระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ตอนเช้ามีอุณหภูมิผกผันในระดับล่าง อากาศยกตัวได้น้อย  ส่วนในช่วงบ่ายความร้อนทำให้อากาศยกตัวได้ดี ลมระดับบนจะพัดพาให้ฝุ่นควันระบายตัวได้ในช่วงบ่าย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน