‘เชียงใหม่’ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ12วันต่อเนื่อง เหลือ2วันวางใจแต่ไม่ประมาท ย้ำเว้นระยะห่างทางสังคม ทุกภาคส่วนมอบความช่วยเหลือ ปชช.กระทบโควิด-19

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นพ.กิตติพันธ์ ฉลอม นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่า ขอขอบคุณในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเห็นผลและเกิดประโยชน์จริงๆ ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติมเลย สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อสะสมยังคงที่ 40 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง 12 วันแล้วนับจากวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา 

“ขณะนี้ผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว 24 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 15 ราย ส่วนใหญ่อายุไม่มากและมีความเสี่ยงต่ำ ยกเว้นมี 1 ราย สูงอายุแต่อาการทรงตัว หากดีขึ้นก็จะสามารถกลับบ้านได้ ในขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวน 1,148 ราย กลับบ้านแล้ว 1,083 คงเหลือ 65 ราย” 

นพ.กิตติพันธ์ กล่าวอีกว่า วันนี้ขอให้ข้อมูลทางระบาดเพิ่มเติม หากเรานำตัวเลขผู้ป่วยมาเขียนเป็นโปรแกรมจะเห็นภาพว่ามีผู้ป่วยรายแรกเดือนมกราคม สำหรับเชียงใหม่เริ่มในเดือนมีนาคม มีช่วงพีควันที่ 18 มีนาคมที่มีการสั่งปิดสถานบันเทิง และติดตามจำนวนผู้ป่วยที่อาจมีการฟักตัว 14 วัน หรือ 1 เท่า หลังจากนั้นก็ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม แต่การจะปลอดภัยและไม่มีผู้ป่วยอีก หรือมั่นใจได้ 14 วันผ่านพ้นไป เหลืออีก 2 วัน แต่ไม่วางใจและกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมหรือ 100% เพราะประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์มีตัวเลขและระบาดเพิ่ม เราจึงต้องมีมาตรการและประมาทไม่ได้ สัปดาห์นี้เราอาจจะมีการผ่อนปรนและมีการติดตามอย่างไรไม่ให้มีการระบาดขึ้นอีก สิ่งที่ต้องทำคือ งดออกจากบ้าน ยกเว้นจำเป็นจริงๆ ดูแลสุขอนามัยหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน หากต้องออกนอกบ้านต้องปรับพฤติกรรมตนเองด้วยการ New Normal ล้างมือ ไม่ใช้มือขยี้ตา จมูก ปาก รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ทางสังคม ป้องกันตนเองและคนที่รัก ระวังอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย รีบพบแพทย์ทันที

และวันเดียวกัน ที่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จากตัวแทน กงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง เครือข่ายสานต่อการพัฒนาชนบท สมาคมสตรีศรีล้านนาไทยจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสมทบช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตผลทางการเกษตร ข้าวโพดหวาน นมสด UHT ไทยเดนมารค์ และน้ำดื่ม ถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ 75% และ Face Shield

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอยหมายให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรถุงยังชีพ และ Face Shield ส่งมอบให้กับอำเภอต่าง ๆ ส่วนข้าวสาร อาหารแห้ง ผลิตผลทางการเกษตร และน้ำดื่ม มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนวัดหัวฝาย ต.ช้างคลาน ในช่วงบ่ายของวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน