ข่าวด่วน

เชียงใหม่เตรียมฟื้นฟูธรรมชาติ นัด25อำเภอ ‘ปลูกป่า’พร้อมกันเดือนพฤษภาคมนี้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 เมษายน 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสะเมิง 

โดยสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบจุดความร้อนลดลงเหลือเพียง 9 จุด จากเช้าเมื่อวาน 22 จุด เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จึงทำให้สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี รวมทั้งส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศดีขึ้นด้วย

นายคมสัน กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในวันที่ 30 เมษายนนี้ อาจมีหลายพื้นที่ต้องการบริหารจัดการเชื้อเพลิงพร้อมกัน จึงขอย้ำให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังไม่ให้คนเข้าไปในป่า จัดชุดลาดตระเวนประจำหมู่บ้าน บูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ อุทยาน รวมทั้งชาวบ้าน เข้าไปสำรวจทุกพื้นที่ ทั้งเขตป่า พื้นที่ผ่อนผันเพื่อการเกษตร และพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนทั่วไปที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการลักลอบเผาป่าอีก โดยจังหวัดจะประชุมกับ 25 อำเภอ ในการเตรียมแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีระบบ โดยให้นายอำเภอกลับไปตรวจสอบพื้นที่ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ของตนอีกครั้ง และขอเน้นว่าพื้นที่ดังกล่าวจะต้องไม่ใช่พื้นที่ที่เคยเกิดจุดความร้อนมาก่อน

“เพื่อเป็นการคืนผืนป่า ทางจังหวัดมอบหมายให้ทุกอำเภอเตรียมกล้าไม้ ไม้ยืนต้น เพื่อปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกลักลอบเผาให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เบื้องต้นกำหนดให้ปลูกพร้อมกันทุกอำเภอภายในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยดึงประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ให้รู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน” นายคมสัน กล่าว 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน