‘รพ.สวนดอก’ เจ๋ง ผลิตชุด PPE ใช้เอง ทดแทนการขาดแคลนจากภาวะโรค Covid-19 ระบาด

วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รพ.สวนดอก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจคณะทำงานตัดเย็บชุด PPE ของงานบริการกลางโรงพยาบาล

โดยมีการร่วมทดลองตัดเย็บชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย และ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมทดสอบการใช้ชุด PPE เพื่อตรวจดูความพร้อมและความสมบูรณ์ของชุดต่อการใช้งานในช่วงการรักษาโรคไวรัส Covid-19 ระบาดในขณะนี้ จนทำให้ชุด PPE ขาดแคลน และนายศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง โรงพยาบาลสวนดอก ตัดสินใจระดมทีมงานช่วยกันตัดเย็บชุด PPE ขึ้นมาใช้งานเองทดแทนการสั่งซื้อซึ่งต้องใช้เวลา และไม่ทันต่อสถานการณ์การรักษาโรคในขณะนี้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน