ธารน้ำใจ หลั่งไหลสู่ชาวเชียงใหม่ ภาคเอกชนหนุนสู้ ‘ไฟป่า-Covid-19’

วันที่ 11 เมษายน 2563 จากสถานการณ์ไฟป่าและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส Covid-19 องค์กรภาคเอกชนและประชาชนหลายภาคส่วนร่วมส่งกำลังใจมายังชาวเชียงใหม่ โดยผ่านจังหวัดเชียงใหม่มากกมายในระยะนี้ 

โดยสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ ผนึกกำลัง เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) ระดมของบริจาคช่วยวิกฤตไฟป่าเชียงใหม่ อาทิ บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด,บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด บริษัท ไชยวิวัฒน์อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด บริษัท กาแฟวาวี จำกัด บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด และบริษัทภาคเอกชนในเชียงใหม่ ส่งมอบสิ่งของจำเป็น อาทิ อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน น้ำดื่มสะอาด เครื่องดื่มชูกำลัง กระเป๋าเป้น้ำ และน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 สำหรับใส่เครื่องเป่าลม ให้แก่สภาลมหายใจเชียงใหม่ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ทีมดับไฟป่า ทีมงานโดรนอาสา เพื่อทำการส่งต่อไปยังหน่วยดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น อุทยานแห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.สะเมิง อ.เชียงดาว อ.แม่แจ่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ทำงานอย่างหนักและเสียสละในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ไฟป่าซึ่งมีความเสี่ยงสูง ด้วยความตั้งใจตลอดช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังเปิดรับบริจาค สิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นดังนี้ 1.น้ำดื่มสะอาด 2.ผ้าปิดจมูก/หน้ากาก N95 3.อาหารพร้อมทาน 4.ประกันชีวิต 5.เครื่องดื่มเกลือแร่และชูกำลัง 6.ไฟฉายคาดหัว 7.ผ้าเย็น 8.ยาสามัญประจำบ้าน 9.เงินสด 10.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 ปั่นเครื่องเป่า โดยประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด  ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ เลขที่ 547-0-61157-4 หรือติดต่อได้ที่ ดร.พีร์ 094-361-5628 คุณไพรัช 084-6097778 คุณองอาจ 081-9521999 และคุณนุ้ย 081-7836201

ในขณะที่ พล.ต.หญิง กชกร ไชยบุตร ผู้บริหาร Tiger Kingdom พร้อมพนักงานของ Tiger Kingdom ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำข้าวห่อหมูทอดทั้งหมด 400 ห่อ เพื่อนำไปแจกให้กับหน่วยอาสาดับไฟป่า และไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา Covid 19 ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานยังตระหนักถึงความ สด ใหม่ และความสะอาด มีการใส่ถุงมือ ปิดหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการบรรจุห่อ ข้าวห่อที่ได้นำไปมอบให้กับหมู่บ้านม้งดอยปุย โดยนายเมธาพันธ์ เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านดอยปุย เป็นผู้แทนรับมอบข้าวห่อหมูทอด 150 ห่อ น้ำดื่ม 100 แพ็ค เสื้อสำหรับแจกอาสาดับไฟป่าจำนวนทั้งหมด 50 ตัว ผ้ากันความร้อนและสามารถปิดจมูกได้ทั้งหมด 150 ผืน และมอบให้กับศูนย์รับบริจาคกลุ่มสายใต้ออกรถ ผ่าน น.ส.นุช เจ้าของร้านข้าวแกง เว-ฬา เป็นข้าวห่อหมูทอดจำนวน 100 ห่อและน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค และจุดสุดท้ายนำไปแจกจ่ายให้กับชาวเชียงใหม่ที่ประสบปัญหา Covid 19 จำนวน 150 ห่อ ณ บริเวณคูเมือง โดยมีชาวเชียงใหม่มารับข้าวห่อเป็นจำนวนมาก

ส่วนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท และ Face Shield จำนวน 3,000 ชิ้น ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงินที่ได้รับการบริจาคจากเงินบุญของศาลพระตรีมูรติ และศาลพระพิฆเนศ ที่บริหารโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำการมอบเงินและอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะมอบเงินและอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็น และนำมาจัดสรรให้กับบุคลกรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้แอลกอฮอล์มีราคาสูงขึ้น ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถซื้อไว้ใช้ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ทั้งนี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยทางจังหวัดเชียงใหม่จะนำไปกระจายยังหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เพื่อนำไปทำความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยงานรวมถึงฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นผิว ฆ่าเชื้อและป้องกันไวรัส COVID-19 ตลอดจนเพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับวางจุดบริการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานต่อไป

ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำโดยนายภัทร ขันธะชวนะ เดินทางไปมอบเครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำดื่ม และอาหารแห้งให้กับเทศบาลตำบลห้วยทราย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฎิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่าในพื้นที่ โดยมีนายชาคริต ธิสา รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายรับมอบ ณ จุดป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เทศบาลตำบลห้วยทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของเทศบาลตำบลห้วยทราย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ และป่าไม้ ปฎิบัติการลาดตระเวนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม- 30 เมษายน 2563 ตามคำสั่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดลาดตระเวณ 24 ชั่วโมง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน