ข่าวด่วน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ‘เครื่องติดตามสัญญาณชีพ’ให้โรงพยาบาลสวนดอก รับมือการแพร่เชื้อ Covid-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้กับโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีระพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ และ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน อันได้แก่ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ซึ่งเป็นเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสัญญาณชีพ ชนิดเชื่อมศูนย์กลางแบบไร้สาย โดยมีเครื่องติดตามสัญญาณชีพจำนวน 7 เครื่อง เชื่อมต่อกับศูนย์กลางจำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 3,400,000 บาท ทั้งนี้จะนำไปติดตั้ง ณ หอผู้ป่วยติดเชื้อโรคปอด เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID -19 ที่มีอาการวิกฤต เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างหาที่สุดมิได้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน