ข่าวด่วน

เชียงใหม่รอดอีกวัน ไม่พบผู้ติดเชื้อ Covid-19 เพิ่ม แพทย์แนะ ‘สงกรานต์’ปีนี้ขอพรทางโทรศัพท์ ห่างกันแค่กาย แต่หัวใจใกล้กัน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ COVID-19 จ.เชียงใหม่ ล่าสุดว่า วันนี้น่ายินดี เพราะเราไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทำให้ยอดสะสมของเชียงใหม่คงเดิม 40 ราย ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 31 ราย กลับบ้านไปแล้ว 9 ราย และยังไม่พบผู้เสียชีวิต

“ส่วนการดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากโควิด19 เพราะเป็นกลุ่มเปราะบาง อยากแนะนำให้ปิดช่องทางแพร่ไวรัสสู่ผู้สูงวัย ลูกหลานควรอยู่บ้าน ไม่ไปรับเชื้อและไม่นำเชื้อไปหาใคร หากทำงานนอกบ้านให้รักษา Sociak Distancing หากอยู่บ้านควรล้างมือบ่อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ การจะทำให้ผู้สูงอายุปลอดภัย ขอแนะนำให้ขอพรทางสายโทรศัพท์ เพราะเราห่างกันแค่กาย แต่หัวใจใกล้กัน อธิบายให้ผู้สูงอายุเข้าใจถึงความเสี่ยง พยายามหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน กินร้อนช้อนใครช้อนมัน ทำความสะอาดบ้านบ่อยๆ เป็นการฆ่าเชื้อที่ตกค้าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลอนามัย 70% หากออกไปนอกบ้านให้หลีกเลี่ยงการเข้าพบผู้สูงอายุ” พญ.ลดาวรรณ กล่าว

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมว่า ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 2 พันบาทต่อราย หากเดือดร้อนให้ติดต่อผ่านหน่วยงานของรัฐประสานพัฒนาสังคมฯ กรณีมีเด็กในครอบครัวและมีภาระมาก สามารถติดต่อผ่านทางภาครัฐประสานมายังพัฒนาสังคมฯ ได้ รวมทั้งคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวให้คนละ 1,000 บาท ครั้งเดียวเท่านั้นในเร็วๆ นี้ ส่วนการพักชำระหนี้ระบะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – มีนาคม 2564 และมีกองทุนกู้ยืมเงินให้ทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ชำระใช้ภายใน 5 ปี ส่วนคนเร่ร่อนในพื้นที่ เรามีศูนย์คนไร้ที่พึ่งรองรับช่วยเหลือเบื้องต้น 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน